Han Riksten

Voor mij is het mooie van onderzoek de wisselwerking met advies. Beiden versterken elkaar: wat je ontdekt in onderzoek pas je toe in advies en door het adviseren scherp je onderzoek aan. Dat is een continu leerproces. Daarnaast vind ik de rol van de eindgebruikers, vaak kwetsbare burgers, van wezenlijk belang bij onderzoek. Maak ze partner door bijvoorbeeld activerend onderzoek of het gebruik van focusgroepen. De presentatie van onderzoeksresultaten is de kers op de taart: het biedt de opdrachtgever houvast bij het oplossen van sociale vraagstukken en de tools om mooier samen te leven.