Vraagstuk

Samenleven

De verhouding tussen de overheid en de samenleving moet beter. Het vertrouwen in instituties daalt en tussen verschillende groepen zijn er regelmatig spanningen. Het risico bestaat dat ogenschijnlijke tegenstellingen steeds verder groeien en dat samen leven alleen maar lastiger wordt.

In een democratie mag het best knetteren, maar het kan te ver gaan. Daarom willen wij bijdragen aan een overheid die luistert en verbinding maakt, zeker ook met de kritische en ‘afgehaakte’ inwoners. En wat doe je dan? Hoe zorgen we er samen voor dat de vrijheid en gelijkwaardigheid van alle Nederlanders wordt gerespecteerd?

Wij zetten ons op verschillende manieren in voor onderwerpen die te maken hebben met een weerbare en toekomstbestendige democratie. Of het nu gaat om het in praktijk brengen van nieuw leiderschap binnen gemeenten, het bevorderen van actief burgerschap, het ondersteunen bij burgerparticipatie en overheidsparticipatie, het omgaan met schadelijke polarisatie, het tegengaan van discriminatie of het omgaan met het slavernijverleden. Samen met jouw gemeente of organisatie kunnen we laten zien dat we samen echt verder komen dan ieder voor zich!

Onderwerpen

Waar wil je meer over weten?