Vraagstuk

Meedoen

Het zou wat zijn als iedereen binnen handbereik heeft wat nodig is om een goed leven te leiden. En dat betekent voor ons dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. Maar wat zeggen mensen zelf over wat ze echt nodig hebben? Deze vraag is ons vertrekpunt als we vanuit verschillende perspectieven samenwerken aan oplossingen die werken in de praktijk.

Het sociaal domein is in Nederland complex georganiseerd. De leefwereld en systeemwereld moeten één wereld worden. Laten we dat vooral praktisch aanpakken. Door samen nieuwe bruggen te slaan tussen inwoners, uitvoering en beleid. Die processen zijn soms niet makkelijk, maar met ons goed te doen.