RadarAdvies: meer dan een interim management bureau

Wij zijn een maatschappelijk betrokken interim management bureau. We leven al 35 jaar mee met wat er speelt in de buurten en wijken, in de gemeenschappen, gemeenten en bestuurskamers van Nederland. We schuiven aan in buurthuizen, gaan langs bij voedselbanken en bezoeken opvanglocaties.

Een voorbeeld van interim management

Collega Mirjam Pankras werkte als interim manager bij de overkoepelde brancheorganisatie van de 25 GGD’en in Nederland. Haar opdracht: werken aan nieuwe profielen voor managers en het inventariseren van competenties van medewerkers. En: iedereen meekrijgen in het veranderproces. Mirjam over haar aanpak: “Ik werk niet anders dan met de mensen om wie het gaat. In dit geval ging dat om 60 medewerkers, verdeeld over drie teams. Bij deze opdracht was ik er vooral op gericht om resultaatgericht projecten aan te sturen en om samen een goed krachtenveld in de publieke gezondheid neer te zetten.”

Een interim management bureau voor gemeenten, ministeries en publieke organisaties

We werken vooral voor gemeenten, ministeries en publieke organisaties. Hier liggen de meest complexe opdrachten van onze samenleving. En precies daar kunnen wij het verschil maken waar we dat vanuit overtuiging en passie doen. Uiteindelijk werken we samen met u voor álle inwoners van Nederland. Het maakt voor ons niet uit of dat is als interim manager, projectleider of als organisatieadviseur. En ook niet of dat is bij het coördineren van de noodopvang van asielzoekers, de herijking van jeugdhulp of bij het toekomstbestendig maken van een team procesregie.

Een dynamisch interim management bureau

Onze interim managers helpen het schijnbaar onmogelijke op te lossen. Zoals bij het managen van het Ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland (OTB). Maar ook tijdens reorganisaties, herstructureringen of crisis. We hebben 50 experts in huis op tal van thema’s en we weten hoe we in uw organisatie moeten zorgen voor positieve beweging. Dat kunnen we, omdat we geen honkvaste types zijn. We werken in heel Nederland en hebben kennis en ervaring in huis uit heel Nederland.

De ambitie om meer te bieden dan interim management

RadarAdvies streeft ernaar om een divers en inclusief interim management bureau te zijn. We respecteren ieders eigenheid. Dat is te zien in de diversiteit aan interim managers én aan de manier waarop wij handelen. Onze interim managers nemen naast vakinhoudelijke skills en kennis ook hun geleefde ervaringen mee. Om écht van betekenis te zijn. En om een wereld van uiteenlopende gemeenschappen, opdrachtgevers en klanten te verbinden.

Wil je zorgen voor positieve verandering?

Zoek je iemand die snel is ingespeeld en een team kan runnen? Heb je met spoed een interim manager nodig? Neem gerust contact met ons op.

ragna-louman_hvoquerido
“Marjon zette alle aanbieders met de neus dezelfde kant op en hield ons bij de les.”
- Ragna Louman, directeur Zorg, HVO-Querido
Met wie we werken
62+

Maatschappelijke organisaties

300+

Opdrachten per jaar

67+

Gemeenten

Zoek je ondersteuning bij interim management? Neem contact op