RadarAdvies: meer dan een consultancybureau

Al 35 jaar werkt Radar aan een betere samenleving. Dat doen we vanuit het rotsvaste geloof dat positieve verandering altijd mogelijk is. We weten dát het kan en hoe het kan. Gedreven en doelgericht. Ooit begonnen als een consultancybureau. Intussen uitgegroeid tot een praktijk gedreven bureau met de voeten in de klei.

We maken deel uit van het sociale vraagstuk

Ja, we bieden advies, maar doen nog zoveel meer. Omdat we weten dat opgaven alleen opgelost kunnen worden als je deel uitmaakt van het vraagstuk. Samen met gemeenten, publieke organisaties, non-profitorganisaties en de rijksoverheid zetten we de schouders onder maatschappelijke problemen. Dit doen we in multidisciplinaire teams en oplossingsgericht, zodat het duurzaam werkt in de praktijk. Wat kunnen we voor u betekenen?

Alleen samen krijgen we de opgave opgelost

Lokaal vraagt ieder sociaal vraagstuk om een unieke oplossing. Van vraagstukken op het gebied van radicalisering tot democratische rechtsorde. En van het aanpakken van eenzaamheid tot het bieden van de juiste jeugdhulp. Afhankelijk van de grootte van de organisatie, de samenstelling, de producten, de diensten en de doelgroepen. Wij willen samen met u werken aan duurzame oplossingen voor mensen die de negatieve effecten ervaren van onopgeloste problemen op sociaal gebied.

Ieder talent aan boord

Wij werken onder andere als projectleider, beleidsadviseur, onderzoeker of verandermanager. In dat opzicht zijn we vergelijkbaar met een consultancybureau. Met het verschil dat onze zeer betrokken adviseurs altijd zoeken naar een innovatieve en creatieve aanpak. We denken kritisch en constructief met u mee over beter samenleven. We bieden u een frisse blik in uw organisatie en werken zo samen met u naar een werkbare oplossing. Dat doen we bijvoorbeeld opgavegericht of met een evidence based aanpak.

De ambitie om meer te bieden dan een consultancybureau

RadarAdvies streeft ernaar om een divers en inclusief bureau te zijn. Dat is steeds beter terug te zien in de diversiteit aan collega’s en in de manier waarop wij adviseren. We handelen vanuit besef van – en respect voor – ieders eigenheid. Onze adviseurs dragen niet alleen de juiste inhoudelijke kennis, en vakinhoudelijke skills, maar hebben ook geleefde ervaring. Persoonlijke verhalen en onze identiteit maken deel uit van het advies. We zetten ons continu in voor een inclusief proces. Zowel intern als in opdrachten.

Maatschappelijk verantwoorde consultancy

RadarAdvies zet zich ook in voor een duurzame wereld. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA. Daarom zoeken we in ons werk altijd pro-actief naar positieve impact. Wij dragen ons steentje bij door:

  • Herstel van de planeet

  • Het creëren van gelijke kansen voor iedereen

  • Het realiseren van een duurzame en inclusieve samenleving

Neem contact met ons op

Wilt u tot verantwoorde strategische keuzes komen op alle onderdelen van uw bedrijfsvoering? Of wilt u meer weten over RadarAdvies als consultancybureau? Neem dan contact met ons op.

ragna-louman_hvoquerido
“Marjon zette alle aanbieders met de neus dezelfde kant op en hield ons bij de les.”
- Ragna Louman, directeur Zorg, HVO-Querido
Met wie we werken
62+

Maatschappelijke organisaties

300+

Opdrachten per jaar

67+

Gemeenten

Zoek je ondersteuning van een consultancybureau? Neem contact op