In 4 stappen een quickscan Hervormingsagenda Jeugd

Aanpak

Alle gemeenten en aanbieders in jeugdhulpregio’s moeten aan de slag met de Hervormingsagenda Jeugd. Met welke onderwerpen is jouw organisatie al goed op weg en welke verdienen extra aandacht of moeten anders? Onze quickscan geeft in 4 stappen inzicht en prioriteert jouw agenda.

quickscan-jeugd

Wij kunnen jouw organisatie vooruithelpen met het uitvoeren van de Hervormingsagenda Jeugd. We zijn gewend om quickscans te maken en voor de Hervormingsagenda doen we dat aan de hand van 4 stappen. Dit maakt snel overzichtelijk waar jouw organisatie nu staat en welke acties je nog kan nemen.

Ferdinand Oort
“De Hervormingsagenda Jeugd vind ik nogal groots en meeslepend. Bovendien gaat het veelal om het herijken van acties die al zijn ingezet. Onze quickscan biedt focus. Het maakt een lokale aanpak praktisch en handzaam.”
- Ferdinand Oort, adviseur RadarAdvies

Stap 1: startgesprek voor een effectieve quickscan jeugd

We hebben het over:

 • specifieke aandachtspunten voor jouw situatie waar wij rekening mee moeten houden.

 • het inventariseren van de medewerkers die we benaderen voor de QuickScan:

  • lokaal of regionaal?

  • uitvoering, management, beleid en/of bestuur?

 • het vaststellen van de sleutelpersonen die deelnemen aan Stap 3.

 • andere praktische zaken om de QuickScan effectief in te kunnen zetten met een maximale respons.

Stap 2: vul de quickscan in

Vervolgens wordt onze quickscan uitgezet om te bepalen waar jouw organisatie staat op de verschillende onderdelen van de agenda als het gaat om de:

 • bereikbaarheid van passende zorg en ondersteuning.

 • mate van kwaliteit en effectiviteit van de ingezette hulp.

 • samenwerking en verbinding tussen de partijen.

Ons advies: doe dit vanuit verschillende perspectieven.

Stap 3: gezamenlijke sessie met sleutelpersonen

Twee ervaren veranderexperts bespreken de resultaten van de quickscan met de sleutelpersonen. Je krijgt antwoord op de vragen:

 • hoe zijn de verschillende agendapunten van de Hervormingsagenda georganiseerd?

 • hoe duurzaam is dit?

 • waar zien we mogelijk risico’s of kansen?

Stap 4: rapport en concreet advies op maat

Tot slot beschrijven we de uitkomsten en resultaten van de quickscan in een handzaam rapport. Hierin geven we een concreet advies voor het vervolg. Je weet meteen welke agendapunten:

 • opvolging vereisen

 • (blijvend) aandacht nodig hebben

 • goed zijn geborgd

Tot slot

De quickscan kan bovendien op verschillende momenten in het proces een belangrijke rol vervullen om vorderingen te evalueren en (bij) te sturen.

Kunnen we jou helpen met onze aanpak Hervormingsagenda Jeugd? Bel of mail Arnaud
Arnaud Brix