Vraagstuk

Opgroeien

Hoe geven we kinderen en jongeren de toekomst die ze verdienen? Een jeugd waarin ze veilig, geborgen en kansrijk kunnen opgroeien? Waarin ze hun talenten kunnen ontplooien en hun mogelijkheden optimaal benutten. Zelfs, en misschien juist, als opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat.

Preventie, normaliseren, integraal … beleidstaal die we allemaal dagelijks in de mond nemen, maar de praktijk is vaak weerbarstig. De systeemwereld en geld lijken vaak belangrijker dan de leefwereld en mentale gezondheid van jeugdigen. Wij willen werken vanuit de leefwereld van jeugdigen en gezinnen én de kracht van de professional in de frontlinie. Vanuit de kwaliteit van die relatie ontstaat succesvolle ondersteuning. Opbouwen van onderaf, of het nu gaat om beleid, inrichting van de organisatie of samenwerken in de keten. Wij geven jeugdigen en gezinnen een stem en versterken de kracht van de professional.

Onderwerpen

Waar wil je meer over weten?