Disclaimer

RadarAdvies controleert zorgvuldig de informatie op deze website. We streven er voortdurend naar deze actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en betrouwbaar te houden. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud, kunnen wij niet garanderen dat de informatie altijd 100% volledig en bijgewerkt is. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. RadarAdvies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Gebruik en verspreiding

Alleen na schriftelijke toestemming van RadarAdvies én met bronvermelding is het toegestaan om informatie van de site over te nemen. Op internet betekent bronvermelding het plaatsen van een link naar https://www.radaradvies.nl of de website van een van de andere Radar BV’s.
Het is niet toegestaan om informatie van de site over te nemen en in te zetten voor eigen gebruik. Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van RadarAdvies. Ook het verveelvoudigen van (delen van) informatie en door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk is niet toegestaan.