Wij werken samen
met jou
aan positieve
maatschappelijke
verandering

group-338
“Ik wil werken aan een eerlijkere samenleving, zodat iedereen de kansen krijgt die ik ook heb gehad.”
- Joris Ebben, adviseur RadarAdvies

Opdrachten waar we nu aan werken

Gemeente Deventer
Beleidsadviseur schuldhulpverlening en armoede
Gemeente Alkmaar
Programmamanager toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
Gemeente Den Haag
Evaluatie beleidsnota bewonersorganisaties
Gemeente Hendrik Ido Ambacht
Eindevaluatie preventieplan sociaal domein
Gemeente Castricum
Projectleider begeleiding verhuizing statushouders
Gemeente Deventer
Beleidsadviseur schuldhulpverlening en armoede
Stichting Welzijn IJmond
Kwartiermaker wijkgericht werken
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verkenning actieonderzoek Verbindend omgaan met onrust en ongenoegen
Gemeente Utrecht
Beleidsnota Jeugd 2024
Europese Commissie
Projectmanagement Radicalisation Awareness Network
Wat kunnen we voor jou doen? Laat het ons weten