Wij werken samen
met jou
aan positieve
maatschappelijke
verandering

website_kopie
“Eén van de grote uitdagingen was dat we moesten samenwerken met grotere en kleinere partijen in de wijk. Iedereen is gelijkwaardig gehoord en doet nu mee.”
- Frank van den Hoff, opdrachtgever en kwartiermaker Haarlemse welzijnsorganisatie

Opdrachten waar we nu aan werken

Stichting Welzijn Velsen
Kwartiermaker wijkgericht werken
Gemeente Noordwijk
Opgavemanagement asiel en migratie
Gemeente Utrecht
Procesbegeleider casus- en procesregie, doorontwikkeling persoonsgerichte aanpak
Gemeente Amsterdam
Projectleider Wmo verordening
Duo+
Plan van aanpak programma Integrale Dienstverlening
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderzoek naar eerste fase nieuwe Wet inburgering
Gemeente Utrecht
Interim manager jeugd, zorg en eiligheid
Ministerie van Financiën
Projectleiding ondersteuning 500 gedupeerde ouders toeslagenaffaire in het buitenland
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Projectleiding Expertise-unit Sociale Stabiliteit
Europese Commissie
Projectmanagement Radicalisation Awareness Network
Wat kunnen we voor jou doen? Laat het ons weten