Wat we doen

Beleid en projecten

Op zoek naar oplossingen waar inwoners echt mee geholpen zijn? Wij staan naast je. Ook als actuele ontwikkelingen plots een rol spelen. Onze mensen zijn inhoudelijk deskundig, snappen hoe de politieke lijnen lopen én doen wat nodig is voor positieve vooruitgang.  

Change en interim

Moet er iets veranderen? Kan het beter? Wij zoeken uit wat er eigenlijk aan de hand is. Daarna zorgen wij voor de positieve verandering waar iedereen iets aan heeft. 

Strategie en netwerken

Eerst kijken we met de ogen van inwoners én uitvoeringsprofessionals naar wat zij nodig hebben. Daarna vragen we ons af: in hoeverre draagt welke strategie hoe bij aan beter beleid met een breder perspectief?  

Onderzoek en evaluatie

Wil je onderzoek laten doen naar een sociaal vraagstuk? Wij houden rekening met de perspectieven van de doelgroep. We kiezen voor bepaalde onderzoekers, zodat de ervaring en achtergrond van een onderzoeker matchen met de vraag.  

Hoe we werken

Wij bouwen bruggen door te zorgen dat iedereen naar elkaar luistert en samenwerkt. We schrijven niet op hoe dat moet, maar stropen onze mouwen op en doen zelf wat nodig is voor onderling vertrouwen en positief resultaat in de praktijk. Onze skills: procesbegeleiding en netwerkregie.

Opgavegericht werken

Je werkt aan een complexe opgave. Misschien zelfs domeinoverstijgend. Je hebt te maken met inwoners die van zich laten horen en er is voor de opgave misschien onvoldoende geld beschikbaar. Dit alles vraagt om een opgavegerichte manier van werken.

Lees meer

Evidence based werken

Doe je de goede dingen? En doe je ze goed? Deze kernvragen beantwoord je met evidence based werken.  Wij voeren plan-, proces- en effectevaluaties uit waarmee jij blijvend leert hoe je jouw aanpakken of interventies slim kan doorontwikkelen. 

Lees meer

3-in-1-aanpak veranderkracht

Zodra nieuw beleid geschreven is, moet het worden uitgevoerd. Dat kunnen we samen doen. Wij zijn veranderkrachtig op het snijvlak van beleid en uitvoering. We faciliteren het veranderproces. En we zorgen voor voldoende, competent en betrokken personeel.

Lees meer
Malaz Shahhoud
“Ik combineer mijn academische achtergrond met persoonlijke ervaringen. Hierdoor denk, doe en werk ik vanuit een verrassend perspectief. Door kennis, maatschappelijke ontwikkelingen en praktische toepassingen met elkaar te verbinden.”
- Malaz Shahhoud, adviseur RadarAdvies
Met wie we werken
62+

Maatschappelijke organisaties

300+

Opdrachten per jaar

67+

Gemeenten

Waar kunnen we jou mee helpen? Contact