In opdracht van de Europese Commissie hebben we in 2011 het Radicalisation Awareness Network (RAN) opgericht. Een projectteam van zo'n 15 collega's coördineert en ondersteunt het netwerk. We brengen wetenschappers, beleidsmakers en eerstelijnswerkers uit 27 EU-lidstaten bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen over de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme.

radicalisation-awareness-network

Multidisciplinaire samenwerking

Het is bij gevoelige onderwerpen van complexe maatschappelijke vraagstukken van groot belang dat:

 • professionals in een veilige omgeving ervaringen kunnen uitwisselen. Ook over zaken die nog uitdagend zijn. Daarom stimuleert het RAN professionals om uitdagingen en geleerde lessen uit te wisselen en van elkaar te leren.

 • overheden, maatschappelijke organisaties en gemeenschappen de handen ineenslaan. Daarom faciliteert het RAN deze Europese en multidisciplinaire samenwerking. 

Zo kan er een steeds vollediger beeld ontstaan over het radicaliseringsproces bij personen.

Fenna Keijzer
“Een sociaal werker heeft andere informatie over een persoon of situatie dan een docent. Evenals de agent die in de haarvaten van de wijk zit en weet wat er waar gaande is. Met al deze mensen samen krijg je een completer beeld van de situatie.”
- Fenna Keijzer, adviseur RadarAdvies

6000 professionals, 3 kerndoelen 

De ruim 3000 professionals die bij het RAN zijn betrokken, laten vanuit de praktijk horen waar beleidsmatig behoefte aan is. De 3 kerndoelen van het RAN zijn het:

 1. delen van inspirerende praktijkvoorbeelden

 2. opstellen van praktische tips & tricks voor eerstelijnswerkers

 3. geven van beleidsaanbevelingen voor lokale en nationale overheden

9 werkgroepen

Het netwerk is onderverdeeld in 9 werkgroepen. Sommige werkgroepen zijn op één sector gericht en sommige zijn intersectoraal. De resultaten uit de werkgroepen en de expertise van het RAN worden meegenomen in de totstandkoming van Europees beleid. Ook lidstaten kunnen beleidsaanbevelingen van RAN overnemen.

De 9 werkgroepen zijn:

 1. rehabilitatie

 2. gevangenissen

 3. lokale autoriteiten

 4. jeugd en onderwijs

 5. mentale gezondheid

 6. politie en rechtshandhaving

 7. communicatie en narratieven

 8. slachtoffers/overlevenden van terrorisme

 9. families, gemeenschappen en sociale zekerheid

Je hebt top profesionals nodig

Het RAN is gegroeid van een klein naar een groot solide netwerk. Zo’n netwerk bouw je volgens adviseur Steven Lenos alleen goed op als ook top professionals zich aansluiten: “Als je wilt dat mensen zich bij je aansluiten, dan moet je ervoor zorgen dat ze zich erkend en gewaardeerd voelen. En heb je eenmaal goede professionals in je netwerk, dan breidt het zich vanzelf als een olievlek verder uit.”

Je hebt eerstelijnswerkers nodig

Een ander succes van het RAN volgens Steven: “Dat jongerenwerkers een partner van de politie kunnen zijn als het om preventie van radicalisering gaat, is in sommige landen al een inzicht op zich. Of dat je als agent bouwt aan een netwerk, met bijvoorbeeld de ggz en moskeeën, omdat daar ook mensen zitten die een belang hebben. Op dit vlak hebben we de afgelopen jaren ontzettend veel bereikt met het RAN.”

Je hebt elkaar nodig

Voor het oplossen van complexe vraagstukken is een goede en duurzame verbinding tussen allerlei mensen heel belangrijk. Dat klinkt misschien voor de hand liggend, maar wij zien nog veel mogelijkheden om op een betere manier meer kennis en ervaring met elkaar te delen. We hebben elkaar gewoon hard nodig om problemen op te lossen. En ook:

 1. het spreken van de taal van de doelgroep

 2. de betrokkenheid van top professionals en eerstelijnswerkers

 3. het creëren en onderhouden van positieve verbinding

Stevige netwerken dragen bij aan de route naar oplossingen van de meest complexe maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken die leven in heel Europa, maar ook in Nederland alleen. Wij weten hoe we een netwerk moeten runnen en hebben deskundigen in huis op tal van sociaal maatschappelijke thema's.

Maarten van de Donk
“Het oliemannetje zijn tussen de verschillende beroepsgroepen, daar zijn we goed in. Mede dankzij ons overzicht op het speelveld.”
- Maarten van de Donk, adviseur radicalisering en extremisme
Kunnen we jou op weg helpen met het (op)bouwen van een netwerk? Bel of mail Fenna