Wat ik doe

Samen met anderen urgente opgaven scherp krijgen. Mensen verleiden en begeleiden om met resultaten te komen.  

Hoe ik doe wat ik doe

Ik werk vanuit het ‘waarom’, heb oog voor de maatschappelijke urgentie. Wat is het beoogde resultaat dat als inspiratie kan dienen om met energie en trots te werken vanuit de deskundigheid, het belang van de doelgroep en de beroepstrots van de betrokken partijen? Ik werk graag met groepen. 

Waarom ik doe wat ik doe

Ik wil werken aan een samenleving en een overheid waar we trots op kunnen zijn. Ik houd van wat we gemeen hebben: de publieke zaak. 

Wat ik nog meer doe

Ik lees via de VoorleesExpres voor aan een 7-jarig meisje met een vluchtverleden. 

Voorbeeldopdrachten

  • Adviseur dak- en thuislozen, gemeente Nijmegen.
    Opdracht: (1) samenwerking verbeteren, zodat er samen gezorgd kan worden voor minder overlast op straat en (2) een aanzet leveren voor een herijking van het dak- en thuislozenbeleid. 

  • Ontwikkelaar van training over polarisatie, maatschappelijk ongenoegen en democratische rechtsorde, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
    Opdracht: gemeenteambtenaren en hun partners helpen om de lokale democratie te versterken en bedreigingen te keren. 

  • Adviseur Radicalisation Awareness Network, Europese Commissie.
    Opdracht: werkgroepen van politie, onderwijs, lokale ambtenaren begeleiden in het beter worden van de preventie van radicalisering.  

Maak connectie op LinkedIn