Aanpak preventie radicalisering en extremisme

Gemeenten hebben als regiehouder een cruciale rol bij de lokale aanpak van radicalisering en extremisme. Wij ondersteunen gemeenten hierbij. Met onze 15 jaar ervaring in het Europese preventieveld weten we hoe we een stevige bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van lokale preventieve aanpakken.

Vergroten deskundigheid en handelingsbekwaamheid

Wat we doen: het vergroten van de deskundigheid en de handelingsbekwaamheid van professionals in het sociaal domein. En we verenigen perspectieven uit de leefwereld en de wereld van professionals. Met deze kennis en expertise ondersteunen we gemeenten met:

  1. ontwikkeling interventies, aanpakken en netwerken

  2. evalueren projecten en interventies

  3. trainingen, workshops en kennissessies

1. Ontwikkeling interventies, aanpakken en netwerken  

Wat ontwikkelen samen met gemeenten en eerstelijnsprofessionals interventies, projecten en preventieve aanpakken van radicalisering.

Uitvoeren quickscan
Ontwerpen en toetsen mentorproject
Sleutelfigurennetwerk
Opzetten en coördineren netwerk
“De samenwerking leverde brede vakkundige en inspirerende expertise op, waardoor de samenwerking voor de gewenste processen nu sneller en soepeler verlopen.”
- Lien Notermans, lokaal netwerkregisseur gemeente Maastricht

2. Evalueren projecten en interventies

We evalueren projecten en interventies die te maken hebben met de preventie van radicalisering. Een evaluatie geeft relevante en concrete inzichten over wat wel en niet werkt, onder welke omstandigheden en waarom. Op basis van de uitkomst geven we praktische en direct toepasbare aanbevelingen voor doorontwikkeling.

Evalueren gemeentelijke aanpak
Evalueren landelijke aanpak
Evalueren interventie
Ontwikkelen toolkit evidence based werken
“Met de geworven inzichten kunnen we de accenten in het beleid voor de komende jaren beter plaatsen en is er voldoende draagvlak gekweekt voor de uitvoering.”
- Josette Leijen, beleidsmedewerker Team Veiligheid Gemeente Venlo

3. Trainingen, workshops en kennissessies

We evalueren projecten en interventies die te maken hebben met de preventie van radicalisering. Een evaluatie geeft relevante en concrete inzichten over wat wel en niet werkt, onder welke omstandigheden en waarom. Op basis van de uitkomst geven we praktische en direct toepasbare aanbevelingen voor doorontwikkeling.

Weerbaarheidstraining
Workshops
Expertsessies
Ontwikkelen trainingen op maat
“Zoals altijd werden we door zeer kundige en ervaren professionals van RadarAdvies ondersteund. De gedrevenheid en maatschappelijke betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd.”
- M. Pijnappels, Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering
Meer weten over onze preventieve aanpak? Bel of mail Fenna
Fenna Keijzer