De incel-ideologie: 5 aanbevelingen preventieve aanpak

De aandacht voor de incel-ideologie is groot, ook in Europa. Vanuit ons werk voor het Europese Radicalisation Awareness Network weten wij hoe belangrijk het is om problemen rondom de ideologie op tijd te signaleren en aan te pakken om te voorkomen dat een persoon zich identificeert als incel. Dit kan voorkomen dat mensen zich in online incel ‘ecosystemen’ laten voeden door extreme ideeën en vormen van geweld. In dit artikel delen we onze inzichten en aanbevelingen.

Incels geloven dat zij onvrijwillig celibatair zijn door factoren die buiten hun invloed zijn. Ze geven andere personen (voornamelijk vrouwen en aantrekkelijke mannen) en de maatschappij de schuld van hun situatie. Ze vinden dat ze in hun situatie terecht zijn gekomen door bijvoorbeeld:

  • genetische factoren: een incel vindt zichzelf onaantrekkelijk en gelooft dat vrouwen alleen geïnteresseerd zijn in aantrekkelijke mannen

  • sociaal-maatschappelijke structuren: door de emancipatie van vrouwen kunnen vrouwen nu een partner kiezen, en kiezen bij voorkeur voor een succesvolle aantrekkelijke man

Incel-ideologie

Vrouwenhaat staat in de ideologie van incels centraal. Deze kijk op de wereld kan een voedingsbodem zijn voor radicale en/of gewelddadige gedachten. Opvattingen en ideeën worden voornamelijk gedeeld op websites en fora, mainstream social media en minder gereguleerde platforms zoals 4chan. Hier zijn ook actieve gebruikers uit Europa te vinden.

Incels en geweld

Niet alle incels zijn gewelddadig, maar de verschillende online incel ‘ecosystemen’ kunnen extreme ideeën en vormen van geweld voeden. Dit geweld is onder te verdelen in 3 categorieën:

  1. Persoonlijk geweld: het idealiseren van zelfbeschadiging en zelfmoord is gemeengoed onder incels. Incels moedigen elkaar hierin vaak aan.

  2. Interpersoonlijk geweld: incels moedigen elkaar ook vaak aan om anderen met hen mee te nemen, als ze zichzelf iets aan willen doen. Ook intimideren ze vrouwen online en offline.

  3. Maatschappelijk geweld: sinds 2014 hebben diverse schietpartijen plaatsgevonden uit woede tegen vrouwen en de maatschappij, waarna de daders online tot held werden verheven door incels.

Identificatie voorkomen

Hoewel een gebrek aan seksuele interactie met vrouwen de grootste oorzaak lijkt van hun woede, liggen er vaak dieper gewortelde problemen aan ten grondslag. Het is belangrijk om deze problemen te signaleren en aan te pakken om te voorkomen dat een persoon zich identificeert als incel.

5 aanbevelingen preventieve aanpak

incel fenomeen infographic
1. Herken onderliggende problemen en ideologische kenmerken
2. Geef voorlichting aan jongeren en ouders en/of verzorgers
3. Train eerstelijnsprofessionals in gespreksvoering
4. Zorg voor online aanwezigheid
5. Doorbreek stigma’s en stereotypen

Dit artikel is gebaseerd op een paper van het RAN, geschreven door Alwyn Voogd en Rik Scheele.

Vragen over de preventie van extremisme? Bel of mail Rik
Rik Scheele