Polarisering: 4 strategieën voor leraren en jongerenwerkers

Als leraar of jongerenwerker kun je te maken krijgen met polariserende meningen en complottheorieën. Hoe ga je hier goed mee om? Wat doet jij als een uitspraak fundamenteel onjuist is? Hoe bewaar jij de vrede? Wij willen je helpen met 4 strategieën die je zelf kan inzetten bij handelingsverlegenheid, zodat je in ieder geval snel en accuraat kan reageren.

De onzekerheid over de betrouwbaarheid van informatie, en onbetrouwbare informatie op zich, kunnen een voedingsbodem zijn voor complottheorieën. Jongeren kunnen bijvoorbeeld gaan geloven in complottheorieën die complexe problemen te simpel en onjuist verklaren.

portret_veiligheid_polarisering_2
“Ik vertrouw de overheid niet en ze gebruiken corona alleen om ons onder controle te houden!”
- Anoniem

Dit soort uitspraken kunnen de volksgezondheid en democratische rechtsorde ondermijnen. Het plaatsen van extreme opmerkingen en complotdenken is problematisch, omdat het kan leiden tot polarisatie en radicalisering.

Voorkom escalatie; biedt een alternatief gespreksonderwerp 

Discussies kunnen gevoelig zijn. Bij controversiële onderwerpen verdedigen jongeren vaak hun eigen positie zonder te willen toegeven. Een leraar of jongerenwerker moet er bij discussies alert op zijn dat de situatie niet escaleert. Maar hoe pak je dat aan?  

Je kunt onderwerpen depersonaliseren en afstand creëren door een vergelijkbaar voorbeeld te gebruiken. COVID-19 kan bijvoorbeeld vergeleken worden met de pestepidemie. Die pandemie heeft nu geen invloed meer op ons leven, waardoor het minder gevoelig ligt. Leerlingen kunnen met dit voorbeeld leren dat mensen psychologisch gezien vaak de behoefte hebben om een schuldige aan te wijzen. Tijdens de pest waren dat mensen met een Joodse afkomst. En in deze coronatijd krijgen de Chinezen of samenzweringen van invloedrijke personen vaak de schuld. 

Voorkom hardliners en bespreek hoe complotdenken werkt 

Jongeren zijn niet meteen hardline complotdenkers zodra ze een complottheorie geloven. Daarom kan het waardevol zijn om mechanismen achter een complottheorie te bespreken om jongeren op andere gedachten te brengen. Enkele suggesties:  

  • bespreek de feiten waar jongeren het over willen hebben in plaats van alleen de mythes die je wilt ontkrachten. De complottheorieën zelf bespreken kan juist de interesse hierin aanwakkeren. 

  • focus in de groepsdiscussie niet op extreme standpunten, omdat het dan lijkt alsof er alleen extreme meningen of ideeën mogelijk zijn.  

  • heb het over onderliggende triggers voor complotdenken, zoals angst of onzekerheid. Door te focussen op zorgen die leven, kun je een gedeelde basis vinden waardoor jongeren beseffen dat een ander standpunt niet per se een bedreiging is.

4 strategieën bij polariserende opmerkingen 

Er zijn verschillende aanpakken die goed kunnen werken bij het reageren op een polariserende opmerking. Als leraar of jongerenwerker moet je voor de groep snel beslissen welke aanpak je gebruikt en veel is afhankelijk van de context.  

Wij geven 4 strategieën waar je uit kan kiezen. Hiervan is de schoolcontext het uitgangspunt, maar ze zijn even relevant voor situaties op straat, bij de sportclub of elders. Laat het duidelijk zijn dat er van deze 4 opties niet 1 de juiste is. Gebruik ze als richtingaanwijzers.¹

Richtingaanwijzers bij keuzestrategie

In onderstaande afbeelding staan de 4 strategieën in een assenstelsel. Elk kwadrant in dit stelsel staat voor een mogelijke reactie op een controversiële opmerking van een jongere. De verticale as gaat over het wel of niet ingaan op het onderwerp van discussie. De horizontale as gaat over het versterken of verzwakken van de relatie met de jongere in kwestie. Onder de afbeelding volgt per aanpak een uitleg.

strategie jongerenwerk
Optie 1: cool-down
Optie 2: counter-narrative
Optie 3: relativeren
Optie 4: argumenteren

Radicalisation Awareness Network

Wij ondersteunen en coördineren, in opdracht van de Europese Commissie, het Radicalisation Awareness Network (RAN). Dit netwerk brengt professionals uit de verschillende EU-lidstaten bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit artikel is gebaseerd op een paper van het RAN, geschreven door Dr. B. Wansink en BS. J. Timmer. 

¹ Patist, J., & Wansink, B. G. J. (2017). Lesgeven over gevoelige onderwerpen: Het aangaan van een moeilijk gesprek in de klas. Kleio, 4, 44-47.

Kunnen we jou helpen met de preventie van polarisatie? Bel of mail Fenna
Fenna Keijzer