Interim manager sociaal domein bij gemeente Dongen

Klantverhaal

Onze interim managers zijn er ook voor teams die tijdelijk extra inzicht en kracht nodig hebben. Ze zijn bekend met de lastigste maatschappelijke vraagstukken. Gemeente Dongen huurde collega en interim manager Merel van Kessel in om hun uitvoeringsteam met de zwaarste caseload toekomstbestendig te maken.

interim manager sociaal domein

Situatie

Zoektocht tijdelijk interim manager sociaal domein

Directeur samenleving Ellen de Bonth van gemeente Dongen was op zoek naar een tijdelijke teammanager voor het team procesregie. Een team dat hulp in het vrijwillig kader inzet voor jongeren en gezinnen met uiteenlopende en complexe problematieken waarbij sprake is van onveiligheid. Een team met een hoge werkdruk en dat daarnaast zelforganiserend werkt. Ellen zocht een interim manager die:

 • zowel op individueel als teamniveau kon coachen

 • inhoudelijk thuis zou zijn in de complexe casussen waar het team aan werkt

 • goed kon schakelen tussen beleidsniveau en directieniveau

Opdracht

DNA RadarAdvies een match met DNA gemeente

Ellen: “Vóór Merel werkte ik al eens samen met Merels collega, Klaske Gonlag. Door mijn ervaring met RadarAdvies is me inmiddels wel duidelijk geworden dat het type DNA goed matcht met die van onze organisatie. De manier van werken past bij de kernwaarden van onze gemeente. En wat heel fijn werkt: Merel zegt wat ze ziet gebeuren en doet wat nodig is. Ook als dat anders is dan eerdere ideeën. Heel verfrissend.”

Kernwaarden gemeente Dongen versus Merel haar manier van werken

 1. Lef
  Ellen: “Merel zoekt de scherpte op. Dat zie ik terug in de kwaliteit die ze levert.”

 2. Toegevoegde waarde
  Ellen: “Merel spiegelt. Ze geeft zowel feedback aan mij als het team.”

 3. Samen
  Ellen: “Merel laat het team zélf stappen zetten. Ze neemt het proces niet over en is niet directief.”

 4. Vertrouwen
  Ellen: “Merel voelt haarfijn aan wanneer ze me wel of niet moet betrekken.”


“Door mijn ervaring met RadarAdvies is me inmiddels wel duidelijk geworden dat het type DNA goed matcht met dat van onze organisatie.”
- Ellen de Bonth, directeur samenleving gemeente Dongen

Ellen over Merel: “Een snelle denker, eerlijk en positief”

Ellen de Bonth hoorde Merel spreken tijdens een bijeenkomst. Ellen: “Merels kordaatheid viel me direct op. Ze formuleerde bondig en analytisch. Ze kwam over als een snelle denker, eerlijk en positief. En ze ging goed om met de groepsdynamiek. Bovendien bleek ze iemand die thuis is in het sociaal domein en ervaring heeft als teammanager. Precies waar ik naar op zoek was. Een eerste afspraak met Merel volgde.”

Tijdelijk interim manager ‘ja’, maar onder Merels voorwaarde

Merel had wel oren naar de opdracht, maar wilde eerst nog zelf het team procesregie spreken. “Ik wilde van het team zelf horen waar volgens hen de urgentie zat om dingen beter te gaan doen. Ik werd enthousiast van de drive van de procesregisseurs die ondanks een moeilijke tijd positief vooruit zijn blijven kijken. Ik had zin om het team te coachen, samen een teamplan te maken en waar nodig tijdelijk werk uit handen te nemen. Dus ik wilde het wel doen, maar in opdracht van het team en niet alleen in opdracht van de directie.”

Resultaat

De juiste stappen zijn gezet

Ellen: “Merel heeft een bepaalde gretigheid om de juiste stappen te zetten. En door haar onderzoeksvaardigheden neemt ze niets voor waar aan. Daar waar wij te lang in een groef zitten, trekt zij ons eruit. Ze hakt knopen door en brengt ons steeds terug naar de kern. De stormen in het sociaal domein zullen niet gaan liggen, maar dit team heeft weer een stevig fundament.”

De inhuur van Merel als interim manager heeft opgeleverd:

 • goed in beeld bij samenwerkingspartners

 • betere casuïstiekbespreking

 • beter zicht op caseload en verantwoordelijkheden

 • geen wachtlijst meer

 • individuele ontwikkeling

 • teamontwikkeling

Terugblik senior procesregisseur Nicole

Senior procesregisseur Nicole Poublon werkte gedurende een half jaar nauw samen met Merel. Nicole over Merel als interim manager: “Merel ontzorgde ons, zodat wij niet meer op de toppen van ons kunnen hoefden te lopen en tegelijkertijd zelforganiserend moesten worden. Merel heeft ons individueel en als team goed gecoacht. Ze observeert, voert fijne gesprekken en leert ons wat nodig is. Ze kan ons in een overleg afremmen, ons uit onze emotie trekken en ons aan het denken zetten. Ze is energiek en oplossingsgericht. We hebben samen een mooi teamplan neergezet. Dat gaan wij nu uitvoeren. We kunnen weer positief naar de toekomst kijken.”

Terugblik adviseur en onderzoeker Merel

Merel van Kessel: “Ik heb veel waardering voor het werk dat de procesregisseurs doen. Ze werken met de kwetsbaarste mensen en complexe casuïstiek. We mogen meer koesteren dat zij er zijn om dit werk te doen. Wat we hebben bereikt, komt echt door de inzet van het team. Er is een kleine vaste kern, maar zij zijn er voor elkaar. Dat is de basis waardoor ik goed kon ondersteunen. En op mijn beurt had ik veel aan mijn team van RadarAdvies en kon ik altijd sparren met collega Christiaan Baillieux, iemand met veel kennis en ervaring in dit domein.”

Meer over onze aanpak en werkwijze?

Merel haar aanpak kenmerkte zich voor deze opdracht door onder andere:

 1. verkennend onderzoek (gericht op: missie en doel, caseload en capaciteit, werkprocessen en samenwerking)

 2. onderzoek casussen (zicht op instroom, doorstroom en uitstroom. Extra: toetsing bij regiogemeenten)

 3. uitvoering en borging teamplan (zoals: ontwikkeldoelen, casuïstiekbespreking professionaliseren, nieuwe mensen inwerken, up-to-date te blijven)

 4. randvoorwaardes bepalen (wat is er nodig voor het team en voor de organisatie, wat zorgt voor werkgeluk)

 5. kpi’s (wat zijn logische indicatoren om resultaat meetbaar te maken, hoe intrinsieke motivatie inzetten om deze indicatoren te behalen)

Kunnen we jou ook helpen met de tijdelijke inzet van een interim manager? Contact