3-in-1-aanpak veranderkracht

Beleid is gemaakt. Nu ligt er een opgave waar doe- en denkkracht voor nodig is. Misschien is er onvoldoende capaciteit. Wij werken precies hier: op het snijvlak van beleid en uitvoering. Niet door ons blind te staren op een eindbeeld en een vaste route daarnaartoe, maar door stappen te zetten en daarvan steeds te leren en verbeteren. We ondersteunen teams, zodat ze uitdagingen direct na het ontstaan ervan oplossen en bijten ons niet stuk op een vooropgezet plan.

Wij doen ons werk vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor een betere samenleving. We zijn denkers, snappen op het hoogste niveau waar het over gaat, en we zijn doeners die bruggen slaan door met alle betrokkenen samen te werken.  Maar wat heb jij nodig? Een projectleider? Een verandermanager? Meer mensen? Getraind personeel?

Sta je voor een organisatorische uitdaging?

Afhankelijk van wat jij nodig hebt, zorgen wij voor:

  1. verandermanagement

  2. voldoende personeel

  3. getraind personeel

Kunnen wij jou helpen met 1 van deze 3 onderdelen of met alle 3?

1. Verandermanagement

Onze mensen worden tijdelijk mede-eigenaar van jouw veranderopgave en dat doen ze met de menselijke maat voorop. Wij schuwen de complexiteit niet, want we weten wat er komt kijken bij het vertalen van beleid naar uitvoering. Wij zoomen uit, bieden overzicht op processen die lopen en hoe daarop te sturen. 

Concreet doen we dingen als: 

  • uitvoeringsteams zelfsturend of multidisciplinair maken

  • jeugdteams beter laten samenwerken voor jongeren met psychische problemen

  • gedupeerden van de toeslagenaffaire ondersteunen met 2 uitvoeringsteams

Met welke opgave heb jij te maken?

2. Voldoende personeel

Je organisatie heeft meer mensen nodig. Tijdelijk of voor langere tijd flexibel inzetbaar. Wij werken samen met Steiger B. Steiger B levert professionals aan organisaties in de maatschappelijke sectoren wonen, kinderopvang, jeugdzorg en welzijn. Steiger B lost wachtlijsten op en voorkomt werkvoorraden. Of de oorzaak nou een piek in aanmeldingen is, of uitval van medewerkers, of gewoon de vakantieperiode, vanuit hun eigen satellietteams versterken ze jouw flexibele schil. Zo krijgt jouw team rust.

Website van Steiger B >

3. Competent personeel

De mensen die je in dienst hebt, wil je beter ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling. En dan niet alleen met het inkopen van een opleiding. De trainers van RadarVertige ontwikkelen praktijkgerichte opleidingen, ontwikkelprogramma's en trainingen binnen het sociaal domein. Zoals:

  • weerbaarheidstrainingen

  • motiverende gespreksvoering

  • groepsempowerment en groepsgericht werken

  • wijkgericht werken en versterken burgerkracht

De programma's zijn performancegericht en gebaseerd op kennis en recent wetenschappelijk inzicht.  Ze bestaan uit een combinatie van trainingen, intervisie en off- en online content en ondersteuning.  

Website van RadarVertige >

3-in-1-aanpak

Misschien ben je op zoek naar een partij die zowel een nieuw project of proces begeleid en ook zorgt voor nieuwe (tijdelijk) uitvoeringsteams. Dat kunnen wij regelen. Dan werken we projectmatig samen met Steiger B en Radar Vertige. RadarAdvies neemt de leiding en zorgt dat jouw opgave wordt uitgevoerd.

Zoals we dat bijvoorbeeld doen met onze projectaanpak voor het Ondersteuningsteam Buitenland in opdracht van het ministerie van Financiën. We begeleiden door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders die naar het buitenland vertrokken zijn. 

“Radar nam de verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Dat alle professionals van verschillende organisaties nu zo soepel met elkaar samenwerken, komt in de basis doordat er een implementatieperiode was waarin Radar alle partijen bleef uitdagen om te denken in creatieve oplossingen en het belang onderschreef van wederzijds vertrouwen.”
- Maartje Groot, projectleider Ouders in het buitenland bij het ministerie van Financiën
Samenwerken? Meer weten? Laat het ons weten. Contact