Inclusie bevorderen en polarisatie voorkomen

Overheden hebben inwoners hard nodig om inclusie te bevorderen en polarisatie te voorkomen. De oorlog tussen Israël en de Palestijnse gebieden zorgt voor breuklijnen die onherstelbaar lijken. Sommige partijen verwijten de overheid te eenzijdig partij te kiezen. Er zijn verschillende reacties van overheden op de stevige signalen vanuit gemeenschappen mogelijk. Ga er maar aan staan. Toch is het mogelijk om evenwichtig te reageren. Van ons enkele suggesties.

polarisatie-voorkomen

Het is cruciaal om nu op lokaal niveau te investeren in bonding van gemeenschappen intern en het faciliteren van bridging; gemeenschappen met elkaar in contact brengen. Een goede samenwerking met en tussen gemeenschappen draagt bij aan inclusie en voorkomt radicalisering. Gemeenten in Nederland zijn hier goed toe in staat en wij helpen hen op weg.

Waarom is inclusie bevorderen cruciaal?

Juist op lokaal niveau kunnen mensen weerbaarheid verliezen en kwetsbaar worden als ze zich niet gezien en gehoord voelen. Daarom is het cruciaal om op lokaal niveau zowel te zorgen voor bonding als voor bridging. Hier hebben gemeenten de betrokkenheid van hun gemeenschappen bij nodig. Binnen en tussen gemeenschappen kunnen spanningen ontstaan en groeien. Een goede relatie met de lokale overheid kan ervoor zorgen dat deze spanningen gemeenten niet boven het hoofd groeien en tot ongewenste ontwikkelingen bij individuen leiden.

Vervolgens is de vraag: wat is het voordeel van samenwerking met gemeenschappen voor gemeenten, hoe creëer je zo’n goede relatie, en wat heeft een gemeente haar gemeenschappen te bieden?

Waarom samenwerken om polarisatie te voorkomen?

Gemeenschappen kunnen een veilige haven bieden aan kwetsbare individuen. Actieve deelname binnen een gemeenschap en het gevoel krijgen bij een groep te horen kan een kwetsbaar individu bijvoorbeeld een alternatief bieden voor extremistische groepen. Op hun beurt willen gemeenschappen hun jongeren absoluut niet de verkeerde kant zien opgaan. Samenwerking met gemeenten kan helpen om tijdig in te grijpen. Door korte lijntjes met de gemeente te houden, kan tijdig en laagdrempelige hulp worden geboden om erger te voorkomen.

1. Bereid voor
2. Leg contact
3. Kies partners
4. Werk samen
5. Reageer op crises

Wat heeft een gemeente haar gemeenschappen te bieden?

Gemeenten kunnen een verbindende factor spelen binnen en tussen gemeenschappen door bijvoorbeeld:

  • ontmoetingen te organiseren

  • een sociale kaart van migrantenorganisaties up to date te houden en publiceren

  • subsidies voor sociale innovatie te verstrekken die inclusie bevorderen (denk aan varianten op kunst, cultuur en eten); investeren in vredestijd. Dit is nog altijd de beste remedie tegen handelingsverlegenheid tijdens een crisis

Een universele aanpak voor een goede samenwerking bestaat niet. De lokale context verschilt van stad tot stad. De tips uit dit artikel kunnen houvast bieden in het tot stand brengen van een goede samenwerking. Die goede samenwerking tussen gemeenschappen en gemeenten is – in de preventie van radicalisering en op een heleboel andere gebieden – altijd gunstig.

Meer weten over onze aanpak? Stel Mirte je vraag. Bel of mail Mirte
Mirte Loeffen