Wat ik doe

Ik volg de ontwikkelingen in de jeugdsector op de voet, geef betekenisvolle jongerenparticipatie vorm en ik ben gespecialiseerd in participatief actieonderzoek. Ik focus me op de uitdaging om de kloof tussen bestuurders en de uitvoering te dichten door deze leefwerelden dichterbij elkaar te brengen.    

Hoe ik doe wat ik doe

Ik maak er met veel optimisme een sport van om binnen een complex krachtenveld de krachten te bundelen en mensen in beweging te krijgen. Dat geeft energie en resultaat. Tijdens werkprocessen creëer ik rust en stabiliteit en ben ik een toegankelijke sparringpartner.  

Waarom ik doe wat ik doe

Ik streef naar een maatschappij die openstaat voor de ideeën en oplossingen van mensen die zelf in een kwetsbare positie verkeren. Wat wij moeten doen: beter luisteren. En dan samen een weg vinden. Want ik geloof dat voor bijna niemand de weg geplaveid is, dus laten we samen kijken wat er nodig is voor een betere route naar een positieve toekomst. 

Wat ik nog meer doe

Ik hockey, luister vaak naar podcasts en ben studiecoach van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. 

Voorbeeldopdrachten

  • Projectleider en onderzoeker, Alzheimer Nederland.
    Opdracht: actieonderzoek naar dementievriendelijke ontmoetingsplekken.  

  • Beleidsmedewerker, gemeente Velsen.
    Opdracht: transformatie van de jeugdhulp.  

  • Projectleider en onderzoeker, Fonds ZOZ.
    Opdracht: onderzoek naar de effecten van kunst- en cultuurinterventies op het terrein van (de)radicalisering en mentaal welbevinden.   

Maak connectie op LinkedIn