Wat ik doe

Ik werk aan het versterken van het publieke domein. Ik observeer, creëer overzicht en leg verbindingen. Door hobbels weg te nemen, kunnen professionals zich richten op de kern. Ik zorg het liefst voor de verandering die nodig is in projecten en teams.

Hoe ik doe wat ik doe

Ik werk resultaatgericht en planmatig. Dit doe ik niet als solist, maar samen met de kennis en (praktijk)ervaring van anderen. Echt samenwerken aan positieve verandering is het effectiefste wat je in mijn beleving kunt doen.

Waarom ik doe wat ik doe

Het publieke domein in een groot goed. We kunnen in het rijke Nederland veel betekenen voor mensen die aan de andere kant van de kloof staan. Ik vind dat iemand die bevoorrecht is door afkomst, geld of talent, de plicht heeft hier iets nuttigs mee te doen.

Wat ik nog meer doe

Ik houd van buiten zijn, koken, dingen opknappen en muziek luisteren. 

Voorbeeldopdrachten

  • Projectleider sociaal beheer Oekraïne opvang, gemeente Utrecht.
    Opdracht: sociaal beheer organiseren voor de bewoners op 10 opvanglocaties in de stad.  

  • Projectleider strategieontwikkeling, Ymere.

    Opdracht: ontwikkelen van een strategie en plan om community building te organiseren op flexwoonlocaties. 

  • Teamleider spoedhulpteam, Levvel.

    Opdracht: teamontwikkeling en verbeteren interne en externe samenwerking bij acute jeugdhulp.  

Maak connectie op LinkedIn