Wat ik doe

Ik probeer inzicht en perspectief te bieden in lastige en complexe vraagstukken, waarbij het vaak over mensen en meningen gaat. Welke achterliggende zorgen spelen mee? Wat is er nu mogelijk en nodig? En: hoe kunnen we met elkaar stappen zetten om vooruit te komen?  

Hoe ik doe wat ik doe

Ik bevraag, observeer, analyseer en vindt samen met de opdrachtgever de beste route om zo goed mogelijk om te gaan met maatschappelijke spanningen, polarisatie en radicalisering. In het besef dat niet iedereen kan krijgen wat hij wil, maar we wel kunnen werken aan onderling begrip en draagvlak.   

Waarom ik doe wat ik doe

Achter de dagelijkse werkelijkheid van maatschappelijke vraagstukken gaan belangrijke vragen over waarden schuil. Ik vraag mij af: vanuit welke waarden willen en kunnen wij de samenleving vormgeven? Door verschillende waarden bespreekbaar te maken, hoop ik bij te dragen aan het beschermen en verbeteren van de democratie en veiligheid in gemeenten, Nederland en Europa. 

Wat ik nog meer doe

Ik maak graag muziek met mijn band en zet me in voor het Nederlandse netwerk van Telefoons van de Wind.  

Voorbeeldopdrachten

  • Projectleider onderzoek demonstratie, gemeente Staphorst.
    Opdracht: onafhankelijk onderzoek doen naar het handelen van de gemeente rond de voorgenomen Kick Out Zwarte Piet-demonstratie op 19 november 2022. 

  • Dagvoorzitter werkbijeenkomst, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
    Opdracht: vanuit kennis en expertise bijdragen aan een bijeenkomst met gemeenten over de preventie van radicalisering. 

  • Senior Adviseur Radicalisation Awareness Network, Europese Commissie.
    Opdracht: coördineren van werkgroepen en netwerkbijeenkomst voor professionals die te maken hebben met polarisatie en radicalisering in de Europese Unie.

Maak connectie op LinkedIn