Wat ik doe

Ik verbind strategische opgaven van de organisatie met de mensen die moeten zorgen voor een krachtige uitvoering. Mijn focus: individuele ontwikkeling. Mijn aanpak: netwerken bouwen van individuen en organisaties om complexe opgaven integraal aan te pakken en op te lossen.

Hoe ik doe wat ik doe

De drijfveren van mensen als uitgangspunt nemen om perspectief te bieden binnen organisaties en netwerken. Op basis van analyse ontwerp ik concreet een route die leidt naar het gewenste doel.

Waarom ik doe wat ik doe

Ik heb een groot vertrouwen in de ontwikkelcapaciteit van mensen en daarmee in de ontwikkeling van de organisatie. Door de lat hoog te leggen en tegelijk vertrouwen te bieden, daag ik mensen uit een handelingsperspectief te creëren voor verdere ontwikkeling. Ik zie mijn actieve en ondersteunende houding als effectief en veilig instrument om vooruitgang te boeken.

Wat ik nog meer doe

Voorzitter toetsingscommissie gemeentelijk fonds voor individuele en collectieve wijkinitiatieven, lid raad van toezicht van een welzijnsorganisatie voor beschermd wonen en voorzitter van Stichting Support4Life, ondersteunt jongeren en jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel.

Voorbeeldopdrachten

  • Begeleider ontwikkelopdracht managementteam coöperatieve welzijnsorganisatie in Zoetermeer.

    Opdracht: lever bouwstenen om nieuw team van managers gezamenlijk te laten optrekken in de richting van zowel klanten, moederorganisaties van de coöperatie en de opdrachtgever.

  • Projectleider domeinoverstijgend werken zorg en veiligheid Zeeland, samenwerkingsverband van de 13 Zeeuwse gemeenten..

    Opdracht: zorgen voor een adequate samenwerking tussen beide domeinen binnen de gemeenten, op regionaal niveau en met ketenpartners in beide domeinen op zowel uitvoerend, beleidsmatig als bestuurlijk niveau.

  • Programmamanager parallelle arbeidsmarkt, StartFoundation Eindhoven.

    Opdracht: ontwikkel binnen het programma publiek-private businesscases om mensen in de bijstand zinvol werk te bieden.