Wat ik doe

Ik stel de geleefde ervaringen van mensen centraal in overheidsbeleid en de uitvoering hiervan. Hun ervaringen zijn essentieel bij het in kaart brengen van de (systeem)veranderingen die nodig zijn om de dienstverlening voor kwetsbare mensen te verbeteren.

Hoe ik doe wat ik doe

De verhalen en kennis van ervaringsdeskundigen mee laten tellen in de opgave waar ik aan werk. Ik probeer verschillende perspectieven samen te brengen en deze als uitgangspunt mee te nemen in het werk dat ik doe.  

Waarom ik doe wat ik doe

Ik wil dat mensen in kwetsbare posities worden gezien door de overheid en samenleving. Zij moeten voldoende kansen krijgen om hun stem te laten gelden op de plekken waar dat nodig is.

Wat ik nog meer doe

Ik doe vrijwilligerswerk bij stichting Toevlucht, opvang voor ongedocumenteerden in Utrecht.

Voorbeeldopdrachten

  • Junior onderzoeker, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
    Opdracht: kwalitatief onderzoek naar de uitvoering van de eerste fase van de nieuwe Wet inburgering.

Maak connectie op LinkedIn