Wat ik doe

Ik kalmeer mensen en werkprocessen. Ik breng rust en overzicht in hectische situaties. Hoe complexer het vraagstuk, hoe beter. En dan doen wat ik het liefste doe: the way out vinden.

Hoe ik doe wat ik doe

Door te opereren vanuit de kern van het probleem. Vooral op het gebied van kansrijk opgroeien, veiligheid en inclusie, en waar domeinoverstijgende samenwerking nodig is.

Waarom ik doe wat ik doe

Ik ben graag op de plek waar richting gegeven moet worden: op strategisch niveau. Daar waar we de samenleving zó organiseren dat er oog is voor wat mensen drijft en waar adequate hulp is voor mensen die dat nodig hebben. Daarom voer ik het gesprek altijd met oog voor de mensen om wie het gaat en voor de mensen die het uitvoeren.

Wat ik nog meer doe

Vrijwilligerswerk voor het Global Network of Women's Shelters.

Voorbeeldopdrachten

  • Adviseur educatie/gelijke kansen, gemeente Leidschendam-Voorburg.
    Opdracht: opstellen Lokale Educatieve Agenda en inrichten samenwerkingsstructuur.

  • Begeleider strategiesessies en teamdagen, Riwis Zorg en Welzijn Apeldoorn.

  • Kwartiermaker wijkgericht werken en Huis van de Wijk, Stichting Welzijn Velsen.
    Opdracht: opstellen stappenplan en begeleiden uitvoering eerste fase.

Maak connectie op LinkedIn