Wat ik doe

Ik kom tot de kern van wat mensen beweegt. Ik breng jongeren en professionals met elkaar in verbinding en faciliteer dat zij samen nuttige vervolgstappen kunnen zetten.  

Hoe ik doe wat ik doe

Door goed te luisteren naar alle betrokkenen. En door dialoog en samenwerking te faciliteren.   

Waarom ik doe wat ik doe

Ik maak graag mogelijk dat mensen vanuit hun eigen kracht kunnen bijdragen aan positieve verandering in hun omgeving.  

Wat ik nog meer doe

Vrijwilligerswerk bij de Kindertelefoon.  

Voorbeeldopdrachten

  • Procesbegeleider programma Vereenvoudiging Sociaal Domein, gemeente Eindhoven.
    Opdracht: hulp en ondersteuningstrajecten organiseren vanuit het perspectief van de inwoner. 

  • Onderzoeker samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek.
    Opdracht: doelgroepenanalyse.  

Maak connectie op LinkedIn