Wat ik doe

Ik zorg voor bewustwording op het gebied van diversiteit en inclusie, maak verbinding tussen beleidsmakers en kwetsbare groepen in de samenleving en breng rust en overzicht in complexe situaties.

Hoe ik doe wat ik doe

Ik richt mij op de vraag achter de vraag, organiseer participatieve werkprocessen en werk met oog en aandacht voor de verschillende betrokken belangengroepen.

Waarom ik doe wat ik doe

Ik hecht grote waarde aan kansengelijkheid. Daarom zet ik mij in om gemarginaliseerde groepen in de samenleving een stem te geven.

Wat ik nog meer doe

Ik sport (wielrennen, bootcamp en skiën zijn favoriet), ga graag de natuur in en haal die met mijn vele plantjes ook in huis.

Voorbeeldopdrachten

  • Onderzoeker, activerend participatie onderzoek naar ondersteuningsbehoefte stagebemiddeling mbo-studenten, gemeente Amsterdam.
    Opdracht: problematiek rondom stages voor mbo-studenten inzichtelijk maken en advies geven aan netwerkpartners over samenwerking hierin.

  • Beleidsmedewerker onderwijs, gemeente Beverwijk.
    Opdracht: advies geven aan het management, college en de raad over taken binnen het gemeentelijk onderwijsbeleid en onderwijsachterstandenbeleid.

  • Beleidsmedewerker jeugdhulp en schuldhulpverlening, gemeente Houten.
    Opdracht: advies geven aan het management, college en de raad, regievoering en relatiebeheer binnen het jeugdbeleid en schulphulpverleningsbeleid.

Maak connectie op LinkedIn