Wat ik doe

Ik adviseer en begeleid veranderprocessen in het sociaal domein op het gebied van governance en uitvoering. Daarnaast onderzoek ik de effectiviteit en impact van ingezette transformaties. En: ik ben spreker en moderator bij conferenties en strategische sessies.

Hoe ik doe wat ik doe

Door oog te hebben voor de kern van het vraagstuk en een brede oriëntatie op alle betrokkenen bij het vraagstuk. Het gaat vooral om groter denken en kleiner doen. De kwaliteit van de uitvoering bepaalt de geloofwaardigheid van de overheid.

Waarom ik doe wat ik doe

Ik heb een passie voor de publieke zaak. Voor de werkers die dag in dag uit actief zijn in de leefwereld van mensen. Ik ben gedreven om manieren te vinden die bijdragen aan beter en prettiger samen leven.

Wat ik nog meer doe

Ik ben voorzitter van De Slinger in Hengelo, een organisatie voor maatschappelijk betrokken ondernemen en lid van het bestuur van de Sheltersuit Foundation, een sociale onderneming.

Voorbeeldopdrachten

  • Projectleider, stadsregio Parkstad Limburg.
    Opdracht: onderzoek doen naar het beleid en de uitvoering beschut werk in de regio, omdat Parkstad Limburg het aantal beschutte werkplekken wil verhogen. Er zijn concrete aanbevelingen gedaan om het aantal beschutte werkplekken te verhogen.

  • Procesbegeleider, arbeidsmarktregio Twente.
    Opdracht: het ontwikkelen van het Werkcentrum Twente. Voor het bestuurlijk werkbedrijf is een perspectiefnota voor het Werkcentrum Twente opgesteld en hebben we geadviseerd over de implementatie.

  • Bestuurlijk adviseur, VNG.
    Opdracht: adviseren bij complexe samenwerkingsvraagstukken in de regio op het terrein van jeugd en maatschappelijke opvang en als procesbegeleider actief voor het herstel van een grote jeugdzorginstelling.

Maak connectie op LinkedIn