Wat ik doe

Ik luister en vraag door. Leg verbanden tussen perspectieven en koppel mensen aan elkaar als ik zie dat dat zinvol is. Ik denk in mogelijkheden en geniet van het zoeken naar oplossingen voor complexe vraagstukken. Daarbij let ik als sociaal psycholoog scherp op wat de mogelijke effecten zijn in de levens van mensen voor wie we het doen.

Hoe ik doe wat ik doe

Werken aan een duurzame oplossing begint altijd met een goede vraag en het betrekken van de mensen om wie het gaat bij de opgave. Ik help die vraag te verduidelijken door aandachtig te luisteren, door te vragen en zo te ontdekken welke aannames, belangen en perspectieven achter de vraag schuilen.

Waarom ik doe wat ik doe

Ik wil bijdragen aan een gelijkere, eerlijkere en duurzamere samenleving. Dat wil ik doen door te luisteren naar mensen met een minder luide stem en zorgen dat ook zij mee kunnen doen.

Wat ik nog meer doe

Klimmen, fietsen, wandelen, kamperen en zo duurzaam mogelijk koken, eten en leven.

Voorbeeldopdrachten

  • Projectleider en onderzoeker, gemeente Coevorden.

    Opdracht: actieonderzoek uitvoeren en een klantreis maken waarmee de dienstverlening verbetert kan worden voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

  • Onderzoeker en adviseur, Algemene Bond Uitzendorganisaties (ABU).

    Opdracht: nulmeting publiek-private samenwerkingen bij arbeidsbemiddeling onder ABU-leden.

  • Onderzoeker en adviseur, stadsregio Parkstad Limburg.

    Opdracht: onderzoek doen naar kansen voor nieuw beschut werk om de dienstverlening voor de doelgroep te verbeteren.

Maak connectie op LinkedIn