Wat ik doe

Ik geef leiding aan een bureau met bijna 80 deskundige, eigenwijze en ondernemende professionals. Betrokken adviseurs, projectleiders en onderzoekers die werken aan een betere samenleving, in Nederland en in Europa. Ik ben trots op onze prominente rol op thema’s als de jeugdhulp, inburgering, radicalisering en democratische rechtsorde.

Met 15+ jaar leidinggevende en eindverantwoordelijke ervaring geef ik vorm aan onze ambities. We volgen een succesvolle arbeidsmarktstrategie, hebben een krachtig professionaliseringsprogramma en zijn onderscheidend in onze marketing en  communicatie. Mensen werken graag bij ons. 

Voor gemeenten, de Rijksoverheid en de Europese Commissie werk ik als veranderaar, organisatiecoach en projectmanager. Ik ben resultaatgericht en heb brede (internationale) ervaring in veiligheid en migratie, polarisatie en radicalisering, democratische rechtsorde en mensenrechten, jeugdzorg en sociaal werk.

Hoe ik doe wat ik doe

Ik schakel snel en eenvoudig tussen niveaus. Als sparringpartner van de ambtelijke en bestuurlijke top ben ik gericht op Governance en pleit ik voor de vrijheid en ontwikkeling van eerstelijnsprofessionals. Voor mij is werken leren door te spelen. Ik heb verbeeldingskracht en ben pragmatisch ingesteld. Opdrachtgevers noemen mij scherpzinnig. Ik luister met aandacht. Daarop krijg ik mensen mee.

Waarom ik doe wat ik doe

Europa en Nederland maken moeilijke tijden door. Duurzame maatschappelijke verandering was nog nooit zo lastig en nog nooit zo nodig. Deze tijd verlangt van ons empathie en strategisch vernuft. Ik wil bijdragen aan effectief bestuur en een betrouwbare overheid die de complexiteit van deze problemen erkent, wegblijft van simplistische populistische snelle oplossingen en kiest voor weloverwogen en duurzame oplossingen.

Voorbeeldopdrachten

 • Gemeente Amsterdam, Directie Openbare Orde en Veiligheid, Projectmanager.
  Opdracht: actieplan anti-lhbtiq+geweld.

 • Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, Onderzoeker.
  Opdracht: verkenning verbindend omgaan met onrust en ongenoegen.

 • Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, Projectleider.
  Opdracht: praktijkonderzoek naar jongeren en ondermijnende criminaliteit.

 • Europese Commissie, DG HOME: Radicalisation Awareness Network, Projectmanager.
  Opdracht: Western Balkans RAN Programme en Civil Society Empowerment Programme.

Maak connectie op LinkedIn