Wat ik doe

Al sinds ik werk, werk ik met passie in het sociaal domein, vooral op het gebied van werk en inkomen. Als strategisch adviseur, projectmanager, interimmanager en procesmanager werk ik voor ministeries, provincies, gemeenten en koepelorganisaties. Ik ben ook gecertificeerd coach en begeleid als coach collega’s en klanten.

Hoe ik doe wat ik doe

Ik ben altijd op zoek naar vernieuwende oplossingen voor sociale vraagstukken, de kracht van medewerkers en management en een betere dienstverlening. Samen met mijn opdrachtgevers zorg ik voor oplossingen die er echt toe doen. Dat doe ik onder andere door in complexe omgevingen verbindingen te leggen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Waarom ik doe wat ik doe

Ik was me er al heel jong van bewust dat je alleen maar van je eigen welstand en welzijn kan genieten als er voor iedereen een fatsoenlijke basisvoorziening is. Daarom doe ik elke dag wat ik doe.

Wat ik nog meer doe

Ik ben voorzitter van de medezeggenschapsraad van een basisschool, voorzitter van een voetbalvereniging (900 leden) en bestuurslid van een vrijwilligerscentrale.

Voorbeeldopdrachten

  • Programmamanager Verbeteren Uitvoering Banenafspraak, arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond.
    Opdracht: verantwoordelijk voor verbetering van de uitvoeringspraktijk bij en de samenwerking tussen 10 autonome uitvoeringsorganisaties en hun samenwerkingspartners. Doel: het substantieel verhogen van het aantal mensen dat met een indicatie ‘doelgroepregister’ aan het werk gaat.

  • Programmamanager Verbeteren Integrale Dienstverlening, Duo+.
    Opdracht: verantwoordelijk voor het programma Integrale Dienstverlening. Doel: een sterk verstevigde integraliteit op alle lagen binnen de Duo-samenwerking en binnen de organisatie Duo+.

  • Adviseur directie Detentiecentrum Zeist, ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen.
    Opdracht: met gebruik van de infrastructuur van het detentiecentrum, in samenwerking met omliggende gemeenten en bedrijven, een ‘leerwerkbedrijf’ opzetten. Doel: de re-integratie van penitentiair gestraften, taakgestraften en de participatiedoelgroep van gemeenten.

Maak connectie op LinkedIn