Wat ik doe

Ik vertaal bestuurlijke ambities naar werkbare uitvoering en oplossingen vanuit de uitvoering naar beleid. Ik werk doelgericht en realistisch voor de meest duurzame oplossing voor alle betrokkenen. Ik verbind en heb oog voor wederzijdse belangen en verhoudingen. 

Hoe ik doe wat ik doe

Ik werk samen met de mensen die rechtstreeks te maken hebben met een opgave. We bekijken het van verschillende kanten. Ik analyseer een opgave vanuit het perspectief van de burger, (lokale) overheid en ik analyseer cijfermatig. En ik ben scherp op de waarde van wat mij in gesprekken wordt verteld.  

Waarom ik doe wat ik doe

In de opdrachten die mij gegund zijn, wil ik de situatie voor de inwoner, klant of gedupeerde beter maken. Stap voor stap, realistisch en haalbaar. Doe wat je zegt, zeg wat je doet en doe het goed. Daarmee maak ik het verschil.  

Voorbeeldopdrachten

  • Projectleider Ondersteuningsteam voor ouders in het Buitenland, ministerie van Financiën.
    Opdracht: vorm- en leidinggeven aan de organisatie die gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire in het buitenland ondersteunt (750 gezinnen). 

  • Programmamanager Werkbeweging, gemeente Utrecht.
    Opdracht: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen naar passend werk (5 miljoen euro). 

  • Manager divisie detachering, Scalabor.
    Opdracht: na de reorganisatie van het sociale werkbedrijf in Arnhem, sturing gegeven aan de nieuwe divisie detachering (500 fte).  

Maak connectie op LinkedIn