Wat ik doe

Als veranderkundige maak ik met opdrachtgevers scherp wat nodig is om maatschappelijke opgaven te realiseren. Dit doe ik in de vertaalslag tussen visie, beleid en uitvoering. Ik verbind verschillende belangen en expertises in resultaatgerichte samenwerking.

Hoe ik doe wat ik doe

Ik vertaal nieuwsgierig en analytisch inhoudelijke doelstellingen (waarom en waartoe) met gemeenten en aanbieders tot wat ervoor nodig is om dit te realiseren (wat, hoe en wie). Ik houd rekening met politieke en financiële belangen. Weerstand zie ik als een vorm van betrokkenheid die vaak om te zetten is in te realiseren randvoorwaarden en draagvlak.

Waarom ik doe wat ik doe

Ik heb er enorm veel plezier in om met mensen in organisaties vanuit een visie te komen tot doelstellingen en vanuit deze doelstellingen tot werkbare oplossingen. Ik zet het liefst iets in gang waardoor het echt beter wordt.

Wat ik nog meer doe

Naast mijn werk ben ik lid van de raad van toezicht van De Windroos, een organisatie waar jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid begeleid worden in het behalen van hun diploma. Ik houd van gezelligheid met mijn gezin en vrienden. En ik houd van sport: ik ren, doe outdoor fitness en in 2023 ben ik van Amsterdam naar Napels gefietst.

Voorbeeldopdrachten

  • Projectleider programma Brug 18-/18+, HVO-Querido en gemeente Amsterdam.
    Opdracht: het organiseren van samenwerking rond de overgang van jongeren die volwassen worden.

  • Procesbegeleider, gemeente Eindhoven.
    Opdracht: komen tot scenario's voor betere samenwerking tussen uitvoerders in het sociaal domein vanuit het perspectief van de inwoner.

  • Teamleider, jeugdzorgaanbieder Levvel, Amsterdam.
    Opdracht: doorontwikkeling van kwaliteit en bedrijfsvoering van een kleinschalige eenheid voor gesloten jeugdzorg.

Maak connectie op LinkedIn