Wat ik doe

Ik adviseer en ondersteun opdrachtgevers waar het gaat over jeugd en veiligheid. Ik verzamel ervaringen en perspectieven om met oplossingen te komen waar jongeren echt mee verder kunnen. 

Hoe ik doe wat ik doe

Vooral door goed te luisteren naar inwoners, opdrachtgevers en professionals. Ik ontlast door in te springen als adviseur, onderzoeker, programmamanager, projectleider of interim manager. Ik zorg dat er voldoende draagvlak is voor verbeterprocessen en oplossingen. 

Waarom ik doe wat ik doe

Omdat het werken met mensen en het oplossen van complexe en minder complexe dilemma’s binnen het sociaal domein mij voldoening geeft.  

Wat ik nog meer doe

Ik coach jongeren uit de minder welgestelde wijken en begeleid als mentor een aantal profvoetballers.   

Voorbeeldopdrachten

  • Alliantievorming sociale basis Gemeente Amsterdam.
    Opdracht: Partijen bij elkaar brengen om gezamenlijk een samenwerking aan te gaan. 

  • Maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) Gemeente Amsterdam.

    Opdracht: Met deze MKBA's toetsen we het beleid en kijken we samen naar de effectiviteit van de investeringen in  jongerenwerk, verbetering van scholen e.d  

  • Dagvoorzitter personeelsbijeenkomst, gemeente Amsterdam.
    Opdracht: komen tot meer begrip en verbetering van onderlinge communicatie. En: de aanzet voor een jaarplan met voldoende draagvlak.  

  • Adviseur voor Europarlementariër Samira Rafaela in de aanloop naar de herverkiezing als lid van het Europees Parlement. 

Maak connectie op LinkedIn