Wat ik doe

Ik ontrafel complexe maatschappelijke vraagstukken rond migratie en superdiversiteit. Met een combinatie van wetenschappelijke kennis en politieke inzichten, creëer ik strategische oplossingen. Deze oplossingen ondersteunen organisaties en overheden bij hun grootste uitdagingen.  

Hoe ik doe wat ik doe

Met grondig onderzoek en maatschappelijke en politieke inzichten, adresseer ik complexe vraagstukken, zoals migratie en diversiteit. Ik vertaal deze inzichten naar doeltreffende strategieën en programma's. En ik zorg voor duidelijke richtlijnen die organisaties en overheden ondersteunen bij wicked problems en stedelijke uitdagingen. 

Waarom ik doe wat ik doe

Omdat ik gedreven ben door de wens om complexe vraagstukken te ontrafelen en duurzaam impact te maken. Het transformeren van inzichten naar actie en het realiseren van positieve verandering in gemeenschappen en organisaties zijn voor mij zinvolle doelen om naar te blijven streven. 

Wat ik nog meer doe

Ik ben projectbestuurslid Diversiteit en Inclusie bij het landelijk bestuur van D66 en lid van de Adviesraad van het COA met focus op het bewonersperspectief. Bovendien zet ik me gepassioneerd in voor vrouwenrechten in Iran.  

Voorbeeldopdrachten

 • Gemeente Almere: programmamanager Vluchtelingen.
  Opdracht: Sturen op samenhang, verbinding en integraliteit op het dossier vluchtelingen.   

 • Regio West Brabant West: projectleider/senior adviseur.
  Opdracht: Regionale samenwerking Wmo D6/D9, Regio West Brabant West 

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): projectleider/onderzoeker.
  Opdracht: Reflectieonderzoek totstandkoming Inburgeringswet 2021.  

 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): senior strategisch adviseur.
  Opdracht: Strategische advisering van overheden met betrekking tot maatschappelijke spanningen en polarisatie, De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) 

Maak connectie op LinkedIn