Wat ik doe

Ik pak complexe vraagstukken op het gebied van diversiteit en inclusie, en de preventie van radicalisering ambitieus aan.

Hoe ik doe wat ik doe

Door mijn drive om mensen in hun sociale- en culturele context goed te begrijpen, ga ik verder dan oppervlakkige observaties. Ik zoek altijd naar de onderliggende reden van een probleem en benader dit vanuit verschillende perspectieven. Waar het kan werk ik met alle betrokken partijen samen om verbeterpunten te vinden voor duurzame oplossingen.

Waarom ik doe wat ik doe

Ik wil bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin niemand achterblijft. Dit gaat over het zorgen voor gelijke kansen, het creëren van begrip voor elkaar en het bieden van hulp voor mensen die het nodig hebben.

Voorbeeldopdrachten

  • Coördinator bij het Radicalisation Awareness Network, Europese Commissie.
    Opdracht: het coördineren van de werkgroep Mental Health en het jongerenplatform van het Radicalisation Awareness Network voor eerstelijnswerkers.  

  • Onderzoeker, gemeente Rotterdam.
    Opdracht: evalueren van interventies ter preventie van radicalisering, waaronder weerbaarheidstrainingen voor jongeren en trainingen intercultureel opvoeden voor ouders.  

  • Onderzoeker, Alzheimer Nederland.
    Opdracht: actieonderzoek naar de pilot dementievriendelijke ontmoetingsplekken.   

Maak connectie op LinkedIn