Wat ik doe

Ik combineer een commerciële aanpak met een mensgerichte benadering. Bij elk nieuw vraagstuk zorg ik voor een oplossing via een helder proces waarbij ik vooral flexibel denk en doe om duidelijkheid en structuur te scheppen.

Hoe ik doe wat ik doe

Ik werk vanuit een duidelijk plan. Dat plan stem ik van tevoren af met alle betrokkenen. Daarna ga ik relaties aan die ik niet zomaar loslaat, zodat mensen in beweging komen én blijven. Alles voor een mooi eindresultaat.

Waarom ik doe wat ik doe

Duidelijkheid en structuur leiden tot rust. Hoe complex de situatie ook is. Vanuit die rust kan de focus liggen op het samenwerken en bezig zijn met waar het echt om draait.

Wat ik nog meer doe

Ik maak meerdaagse wandeltochten in de bergen en verdiep me graag in andere culturen.

Voorbeeldopdrachten

  • Projectleider begeleiding en huisvesting statushouders, gemeente Castricum.
    Opdracht: samen met de ketenpartners en het projectteam verantwoordelijk voor de verhuizing en begeleiding van statushouders uit een tussenvoorziening naar permanente huisvesting.

  • Strategisch adviseur, gemeente Zaanstad.

    Opdracht: ontwikkelen integrale aanpak rondom complexe gezinnen voor sociaal wijkteams, een jeugdteam en het Centrum Jong.

  • Projectleider woonzorg, werkorganisatie BUCH.
    Opdracht: opstellen plan van aanpak voor het ontwikkelen van een woonzorgvisie en eerste verkennende analyse woonzorgbehoefte.

Maak connectie op LinkedIn