Wat ik doe

Ik breng rust en orde bij complexe (jeugd)vraagstukken in hectische omgevingen. Als onderzoeker, procesbegeleider of projectleider verbind ik bij organisaties en maatschappelijke partners alle betrokkenen, van bestuur tot uitvoerende professionals tot mensen die de administratie doen.

Hoe ik doe wat ik doe

Ik ben een groepsspeler die zowel op de voorgrond als op de achtergrond doet wat er gedaan moet worden vanuit een goed oog voor de belangen en positie van de mensen. Ik maak ingewikkelde vraagstukken voor anderen inzichtelijk. En: ik houd grip op de opgave door te blijven denken vanuit het perspectief van jeugdigen en gezinnen.

Waarom ik doe wat ik doe

We hebben een samenleving gecreëerd, die het jeugdigen en gezinnen niet makkelijk maakt. Ik hoop bij te dragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling van jongeren, met aandacht voor hun mentaal welbevinden en steun voor hun ouders, zodat opvoeden geen worsteling wordt.

Wat ik nog meer doe

Ik ben mantelzorger voor enkele bevriende senioren in onze omgeving, bijvoorbeeld door één avond per week voor ze te koken. Daarnaast ben ik graag in de natuur.

Voorbeeldopdrachten

  • Onderzoeker en strategisch adviseur gezinsaanpak, gemeente Zaanstad.
    Opdracht: het samen met het jeugdteam, de sociale wijkteams en het Centrum Jong ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak rond gezinnen met meervoudige problematiek.

  • Expert jeugdhulp aanbesteding specialistische jeugdhulp, jeugdzorgregio Zaanstreek-Waterland.
    Opdracht: inhoudelijke en financiële doorontwikkeling jeugdhulpstelsel en vertaalslag naar inkoopvisie.

  • Projectleider onderzoek preventief jeugdbeleid, gemeente Diemen.
    Opdracht: onderzoek naar de aansluiting van vraag en aanbod, effectiviteit en kwaliteit van ingekochte preventieve interventies en monitoring van en sturing op het preventieve jeugdbeleid.