Wat ik doe

Daadkrachtig werken aan creatieve oplossingen bij zaken die stagneren. Ik zet mij elke dag opgetogen in voor projecten waarin ik alle stakeholders meeneem in het werkproces. Samen werken we vanuit verschillende perspectieven aan hetzelfde doel.

Hoe ik doe wat ik doe

Waar nodig maak ik nieuwe connecties tussen verschillende lagen van een organisatie. Ik houd altijd voor ogen voor wie we onder aan de streep bezig zijn. Want: de inwoner moet meerwaarde ervaren van beleidskeuzes. Dit lukt alleen als we hen op tijd betrekken bij nieuwe ideeën.

Waarom ik doe wat ik doe

Omdat ik zelf uit de uitvoering kom, heb ik vaak een praktijkgerichte visie bij beleidsvorming en nieuwe projecten. Ik zoek altijd naar de meerwaarde van de trajecten waar ik mij aan verbind. Dat doe ik voor de inwoner, voor de uitvoerders, maar ook voor managers en beleidsmakers. Er zal altijd een idealistische insteek bij mij te vinden zijn. De inwoner móet voordeel ervaren van waar we met zijn allen mee bezig zijn.

Wat ik nog meer doe

Ik zet mij graag in voor culturele zaken in mijn omgeving, met name op gebied van muziek.

Voorbeeldopdrachten

  • Projectmanager Wmo verordening, gemeente Amsterdam.

    Opdracht: invulling geven aan een overzichtelijke en duidelijke opzet van de Wmo, de verordeningen en met name nadere regels voor de gemeente.

  • Implementatiemanager Uniforme werkwijze voor de wijkteams, BAR organisatie.

    Opdracht: zorgen voor eenduidige werkwijze bij de wijkteams van de BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).

  • Projectmanager implementatie stress-sensitief werken, gemeente Almere.
    Opdracht: verantwoordelijk voor de implementatie van de methodiek bij meerdere teams van de afdeling Werk en Inkomen, ongeveer 250 professionals.

Maak connectie op LinkedIn