Met stress-sensitief werken help je mensen met stress beter

Aanpak

Benader inwoners die stress ervaren op een manier waarop je zowel hun bestaanszekerheid als autonomie waarborgt. Herwin vertrouwen als dat geschaad is. Hoe? Door stress-sensitief werken te implementeren binnen je organisatie, via die weg te zorgen voor een cultuuromslag en zo inwoners met stress op een empathische manier te helpen. 

stress-sensitief-werken

Iedereen reageert anders op langdurige stress. Een van de grondleggers van stress-sensitief werken, Nadja Jungmann, onderschrijft bijvoorbeeld de invloed van langdurige stress op de actiebereidheid van inwoners. Om juist díe actiebereidheid te vergroten, zowel in het privéleven als ook om mee te kunnen doen in de samenleving, ondersteunen wij gemeenten en organisaties om stress-sensitief te gaan werken.

Cultuuromslag

Stress-sensitief werken geeft inzicht in stressfactoren die kunnen spelen in relatie tot alle betrokkenen. Dat kan een inwoner zijn met financiële schaarste, maar ook een teamleider die schaarste in tijd ervaart. Stress-sensitief werken is een manier waarop je enerzijds inwoners adequaat ondersteunt en anderzijds professionals en managers op een stress-sensitievere manier laat denken en doen.

Stress-sensitief werken levert een organisatiebrede cultuuromslag op. Dat is niet makkelijk. Verandermoeheid is een wezenlijk en begrijpelijk probleem binnen organisaties. Dat weten wij. Maar we weten ook wat deze manier van werken oplevert voor professionals, ook al zien zij het van tevoren misschien somber in. Het levert energie op.

Commitment

Het is van belang dat de hele organisatie aansluit bij een nieuwe denk- en werkwijze. Onze adviseurs gaan aan tafel zitten met alle lagen binnen de organisatie. Inwoners, uitvoerders, lijnmanagement, management en ook de politiek. We zorgen dat er per functiegroep een overlegplatform is en dat ook de rest van de organisatie wordt meegenomen met opgedane ervaringen en kan meedenken.

Commitment speelt de sleutelrol. Wij zorgen ervoor dat:

  • alle betrokkenen gehoord worden 

  • verantwoordelijkheden worden vastgelegd  

  • er voldoende aandacht wordt gegeven aan overbelasting  

  • alle betrokkenen weten wanneer escaleren nodig is en wat te doen

Meerdimensionale aanpak

Wij implementeren stress-sensitief werken. We kunnen zorgen voor draagvlak en commitment, trainingen en het toepassen van stress-sensitief werken op de werkvloer.

Houd jij je binnen jouw gemeente bezig met de relatie tussen de gemeente en inwoners en wil je mensen met stress adequaat ondersteunen? Wij helpen je met een meerdimensionale aanpak door:

  • implementatie in al zijn facetten vorm te geven

  • alle betrokken partijen inzicht te geven in stressfactoren

  • iedereen het gevoel te geven gehoord te zijn: van inwoner tot politiek tot lijnmanagement

Kunnen we jou ook helpen met stress-sensitief werken? Bel of mail Rogier
Rogier Worm