Wat ik doe

Zorgen voor rust en overzicht. Ik werk met alle betrokkenen toe naar een oplossing die werkt in de praktijk. Ik heb veel ervaring in politiek-bestuurlijke omgevingen en maak daar altijd verbinding tussen beleid en uitvoering. Dat doe ik het liefst als projectleider, interim manager of adviseur in het publieke domein. En als gecertificeerd coach ben ik ook altijd alert op individuele behoeften en talenten.

Hoe ik doe wat ik doe

Ik ben toegankelijk, pragmatisch, analytisch scherp en heb oog voor alle betrokkenen in en buiten de organisatie. Ik ben direct in mijn communicatie. Om een doorbraak te creëren, kan ik licht provoceren met gepaste humor. En: ik relativeer en durf, ook als de spanning stijgt, besluiten te nemen.

Waarom ik doe wat ik doe

Ik wil bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en zich geen zorgen hoeft te maken over basisvoorzieningen.

Wat ik nog meer doe

Ik heb een wereldreis van 2 jaar gemaakt. Onderdeel hiervan: met een zelfverbouwde jeep door Zuid-Amerika reizen, meeliften op een zeilboot, wandelen door de Himalaya en fietsen van Nederland naar Cappadocië in Turkije. Verder houd ik van meubels opknappen en hardlopen door de duinen.

Voorbeeldopdrachten

  • Teamleider cluster huisartsenzorg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

    Opdracht: met een team beleid maken voor de huisartsenzorg en uitvoering geven aan het landelijk akkoord. Dit binnen een politiek-bestuurlijke context.

  • Projectleider hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg en secretaris bestuurlijk overleg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
    Opdracht: penvoerder voor het opstellen van een landelijk akkoord samen met branchepartijen van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten. Daarnaast secretaris van het bestuurlijk overleg en voorzitter van het ambtelijk overleg voor het borgen van de afspraken in het akkoord.

  • Projectleider opzetten landelijke crisisstructuur covid-19, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
    Opdracht: in korte tijd een landelijke structuur opzetten voor het verplaatsen van patiënten en het verlenen van acute coronazorg in de pieken van de coronapandemie. Mijn werkzaamheden: het ontwerpen van een regeling en het vaststellen van beleidsmatige, juridische en financiële kaders. Dit in samenwerking met het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Maak connectie op LinkedIn