Wat ik doe

Ik verbind kennis en ervaring vanuit verschillende perspectieven, zodat ik ruim zicht krijg op mogelijke oplossingen voor problemen. En door mensen tijdens het proces betrokken te houden, blijft de aanpak bij iedereen helder, zodat we samen goede resultaten halen.

Hoe ik doe wat ik doe

Ik ben oprecht nieuwsgierig. Daarom stel ik vragen om zaken beter te begrijpen, te concretiseren en te verbinden aan andere denkrichtingen. Vaak leidt dit tot diepere inzichten.

Waarom ik doe wat ik doe

Mijn inzet moet van meerwaarde zijn. Doordat ik geen onderdeel van een bepaald systeem ben, kan ik met een frisse blik en heldere aanpak nieuwe wegen inslaan. Op die manier lever ik graag een bijdrage om samen zinvolle stappen te zetten.

Wat ik nog meer doe

Ik fitness, squash en loop dagelijks routes met mijn Franse bulldoggen.

Voorbeeldopdrachten
• Senior contractmanager Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, regio Noord-Veluwe. Opdracht: het maken van tactisch-operationele afspraken met samenwerkingspartners voor 6 samenwerkende gemeenten vanuit de centrumgemeente Harderwijk.
• Procesbegeleider versterken preventieve veld, gemeente Barneveld. Opdracht: verbinden van alle samenwerkende partners binnen het preventieve veld, kader jeugd. Doel: versterking realiseren in visie, positionering, vraagverheldering en monitoring en onderzoeken hoe de route naar jeugdhulp (deels) kan worden omgebogen naar het preventieve veld.
• Projectleider maatschappelijke kosten-batenanalyse voor het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, gemeente Rotterdam. Opdracht: begeleiden en ontwikkelen van een maatschappelijke businesscase voor de nieuwe opzet en organisatie van een Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Maak connectie op LinkedIn