Wat ik doe

Schakelen tussen bestuur, beleid en uitvoering. Ik werk vooral als beleidsadviseur en projectleider op het gebied van werk en inkomen.

Hoe ik doe wat ik doe

Ik maak verbinding met alle betrokkenen van een bepaald proces. Gaandeweg let ik goed op de onderlinge verhouding en verschillende belangen. Door goed te luisteren en door te vragen, kom ik tot de kern van de onderliggende vraag. En: ik vind altijd een weg naar een praktische oplossing.

Waarom ik doe wat ik doe

Om mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken een stap verder te helpen.

Wat ik nog meer doe

Ik ben het liefst buiten. Hardlopend door de bossen of wandelend in de bergen.

Voorbeeldopdrachten

  • Secretaris themagroep Armoede & Schulden, G40.

    Opdracht: het faciliteren van kennisontwikkeling en kennisuitwisseling en lobbyen onder de deelnemende gemeenten en betrokken bestuurders.

  • Beleidsadviseur inburgering, gemeente Deventer.

    Opdracht: invulling geven aan, beleid ontwikkelen en zorgen voor de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. •

  • Onderzoeker op het gebied van arbeidsmarkt, Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord.

    Opdracht: advies geven over de toekomstbestendigheid van de governance structuur.

Maak connectie op LinkedIn