Wat ik doe

Ik zet in een complex speelveld alle neuzen dezelfde kant op met oog voor de verschillende belangen. Dat doe ik op het gebied van maatschappelijk werk, diversiteit en inclusie, kansengelijkheid en burgerparticipatie.

Hoe ik doe wat ik doe

Ik vraag aan alle betrokkenen wat de droom is waar zij naartoe willen werken. Want: in dromen liggen de maatschappelijke delers waarmee we het over het ‘hoe’ eens kunnen worden.

Waarom ik doe wat ik doe

Ik ben aan het einde van de dag pas tevreden wanneer ik iets heb kunnen bijdragen aan meer kansengelijkheid. Daarbij vind ik het belangrijk dat iedereen gehoord wordt.

Wat ik nog meer doe

Vrijwilliger bij een bloemen- en moestuin.

Voorbeeldopdrachten

  • Senior adviseur, coöperatie Buurts Haarlem.
    Opdracht: zorgen voor een gezamenlijke visie met verschillende jongerenwerkorganisaties en het straathoekwerk.

  • Senior adviseur, gemeente Bodegraven.
    Opdracht: inrichten en uitvoeren van een participatietraject om tot opgaven en oplossingen te komen voor preventie in het sociaal domein.

  • Projectleider, Divosa.
    Opdracht: evaluatieonderzoek naar de werking van Communities of Practice inburgering.

Maak connectie op LinkedIn