Wat ik doe

Ik breng mensen en partijen samen om complexe opgaven aan te pakken. Met als doel het (samen)leven van (kwetsbare) inwoners te verbeteren, met daarin een mooie rol voor de (betrouwbare) overheid.

Hoe ik doe wat ik doe

Ik neem mensen mee ‘op reis’ met een wenkend perspectief waarin ik aandacht en waardering heb voor ieders inzet.  

Waarom ik doe wat ik doe

Ik geloof in de kracht van mensen. Die krachten bundel ik om samen verbetering te realiseren in het leven van (kwetsbare) inwoners in dorpen en steden. Ik word daarbij graag verrast.

Wat ik nog meer doe

In mijn eigen buurt ben ik actief in het bestuur van een energiecoöperatie en badmintonvereniging. Ik geniet van het leven buitenshuis. Ik bezoek graag een theatervoorstelling en ik loop en fiets door heel Nederland.

Voorbeeldopdrachten

  • Beleidsadviseur en projectcoördinator, gemeente Dongen.
    Opdracht: realiseren samenwerking in het brede sociale domein met de SPUK-regeling als middel.

  • Adviseur en procesbegeleider Eén tegen eenzaamheid, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
    Opdracht: in gemeenten verschillende partijen laten samenwerken bij de aanpak van de lokale opgave.

  • Teamleider, gemeente Rotterdam.
    Opdracht: in een deelgemeente een welzijnsorganisatie opzetten met aandacht voor ouderen in de verschillende wijken.

Maak connectie op LinkedIn