Floor ten Holder

Onderzoek heeft voor mij echt impact wanneer de opdrachtgever en respondenten vooraf meedenken over de onderzoeksopzet en achteraf met elkaar het gesprek aangaan over de onderzoeksresultaten. In dat gesprek bepalen zíj onder begeleiding van mij als onderzoeker wat er nodig is om gezamenlijk een stap verder te komen. Dan ontstaat eigenaarschap en actie en maakt het onderzoek het verschil voor de praktijk.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

  • Onderzoek naar kennis- en trainingsbehoeften van gemeenten rond de preventie en aanpak van ongewenste polarisatie en radicalisering in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Onderzoek naar ouderen en (de toekomst van) ouderenbeleid voor een gemeente.
  • Actieonderzoek naar de route naar ondernemerschap voor statushouders in samenwerking met verschillende gemeenten, business incubators en ondernemende nieuwkomers.