Wat ik doe

Ik zet mij in voor kwetsbare mensen die te maken hebben met armoede, schulden en dakloosheid. Ik word het meest enthousiast van opdrachten waarin ik bruggen kan slaan tussen strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. En waarin ruimte is voor de visie en behoeften van inwoners, maatschappelijke organisaties, zorgprofessionals en de informele zorg.

Hoe ik doe wat ik doe

Zorgen voor duidelijke communicatie en heldere documentatie, zodat plannen en strategieën ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. En ik zet elke keer weer in op een domeinoverstijgende aanpak, omdat geen enkel domein losstaat van het andere domein. 

Waarom ik doe wat ik doe

Omdat ik als adviseur en onderzoeker wil bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen. Ik wil graag de wereld een beetje beter en eerlijker maken.

Wat ik nog meer doe

In mijn vrije tijd lees ik graag boeken en maak wandelingen met de hond. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij Buurtgezinnen en De Regenboog Groep in Amsterdam.  

Voorbeeldopdrachten

 • Projectleider Dakloosheid, Buurtteamorganisaties Amsterdam.  
  Opdracht: vormgeven plan van aanpak van dakloosheid bij de 7 Buurtteamorganisaties.

 • Strategisch adviseur pilot rekenkamers en doorwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.  
  Opdracht: samen met 4 rekenkamers een pilot oprichten om bestaande theoretische kennis over de doorwerking van onderzoek in de praktijk toe te kunnen passen. Door het houden van adviesgesprekken helpen we de rekenkamers om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. 

 • Beleidsadviseur volksgezondheid, gemeente Hoeksche Waard.  
  Opdracht:  

  1. signaleren ontwikkelingen, doen van extern onderzoek en doorvertalen ontwikkelingen in beleidsvoorstellen en programma’s.  

  2. ontwikkelen en onderhouden van een regionaal en lokaal relatienetwerk.  

  3. de werkgroep trekken rondom het Preventieakkoord, liaison van de Adviesraad Sociaal Domein en accounthouder van diverse organisaties. 

Maak connectie op LinkedIn