Wat ik doe

Als projectleider of interim manager werk ik aan duurzame verandering op het gebied van werk en inkomen, inburgering en jeugd.

Hoe ik doe wat ik doe

Ik structureer werkprocessen, faciliteer en motiveer de mensen waarmee ik samenwerk en realiseer op die manier concrete resultaten. Ik schakel makkelijk tussen beleid en uitvoering en voel me als een vis in het water in een politiek bestuurlijke omgeving, zoals bij gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden.

Waarom ik doe wat ik doe

Om te doen wat nodig is voor goed lokaal bestuur en passende ondersteuning voor kwetsbare inwoners. 

Wat ik nog meer doe

Ik ben politiek actief, woon in Rotterdam en houd van al het mooie dat die stad te bieden heeft.

Voorbeeldopdrachten

  • Programmamanager inkomensvoorziening en arbeidsmarkt en projectleider implementatie nieuwe Wet inburgering, gemeente Deventer.

    Opdracht: zorgen dat alles klaarstaat voor de uitvoering van de nieuwe wet per januari 2022. Variërend van het werven van personeel en inrichten van (ICT) werkprocessen tot maken van afspraken met contractpartners en vormgeven van de communicatie.

  • Projectleiding evaluatie omscholingsregeling, gemeente Utrecht.

    Opdracht: het evalueren van de regeling om Utrechters om te scholen naar kansrijke sectoren. En: het destilleren van werkzame elementen voor het op te starten van een regionaal scholingsfonds.

  • Adviseur regionale samenwerking binnen het werkgeversservicepunt, arbeidsmarktregio Midden-Brabant.

    Opdracht: het analyseren van de instrumenten en middelen die regionaal zijn ingezet om mensen te begeleiden naar werk. Met partners in de regio een handleiding en monitor maken om toekomstige regionale samenwerking vorm te geven.

Maak connectie op LinkedIn