Wat ik doe

Ik zet slimme samenwerkingen op rondom een specifieke opgave. Zowel intern en domeinoverstijgend als extern met alle stakeholders. En met de mensen om wie het gaat.

Hoe ik doe wat ik doe

Door de rol te pakken die nodig is, ergens tussen beleid, uitvoering en politiek. Met een open blik en door goed te luisteren ga ik doelgericht en strategisch aan de slag. Met ruimte voor bijsturen en creativiteit.

Waarom ik doe wat ik doe

Om bij te dragen aan een mooie maatschappij voor iedereen, ook op de lange termijn. En omdat ik geloof dat ieder mens op eigen wijze wil en kan meedoen in de samenleving en daar nog veel winst te behalen valt.

Wat ik nog meer doe

Bouwen! Ik bouw een huis van hout en ben - geheel onverwacht - inmiddels een best aardige klusser.

Voorbeeldopdrachten

  • Beleidsadviseur Versterkingsaanpak dakloosheid en Aanpak kwetsbare dakloze EU-migranten, gemeente Amsterdam.
    Opdracht: ontwikkeling en realisatie (samen met stakeholders, VWS en G4) van de Amsterdamse vertaling van het Nationaal Actieplan Dakloosheid, gericht op EU-arbeidsmigranten.

  • Projectleider democratische aanpak Buurtbudget, gemeente Amsterdam.
    Opdracht: ontwikkelen van een democratische aanpak om bewoners van stadsdeel Noord 850.000 euro te laten besteden aan de leefbaarheid van buurten.

  • Projectleider subsidiebeleid verenigingsleven, gemeente Dongen.
    Opdracht: ontwikkelen van een visie en gedragen subsidiebeleid voor een duurzaam verenigingsleven.

Maak connectie op LinkedIn