Wat ik doe

Ik deel kennis en inzicht over maatschappelijke ontwikkelingen met professionals in het sociaal domein. Dit doe ik vooral op het gebied van de preventie van extremisme, talentontwikkeling van jongeren en het bevorderen van sociale cohesie.

Hoe ik doe wat ik doe

Bijeenkomsten organiseren waarbij het onderling uitwisselen van ervaringen en uitdagingen van professionals centraal staat. Dit proces begeleid ik op Europees niveau in het Radicalisation Awareness Network en op landelijk en lokaal niveau bijvoorbeeld met themasessies.

Waarom ik doe wat ik doe

Ik vind het belangrijk dat jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen om hun leven vorm te geven zoals zij zelf willen. Sommigen hebben daarbij iets meer steun nodig vanuit hun omgeving. Hierbij kan jongerenwerk een belangrijke rol spelen.

Wat ik nog meer doe

Sinds 2013 ben ik vrijwilliger, coördinator en bestuurslid bij de Belgische jeugdwerkorganisatie Speelplein Guustje. Hier worden tijdens vakanties activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. Dan geef ik workshops en coaching.

Voorbeeldopdrachten

  • Procesbegeleider Kids van Amsterdam, stadsdeel Amsterdam-Oost.
    Opdracht: het opstellen van een meerjarenplan.

  • Coördinator van de Youth & Education werkgroep van het Radicalisation Awareness Network, Europese Commissie.
    Opdracht: het organiseren van bijeenkomsten voor jongerenwerkers en onderwijsprofessionals die te maken hebben met uitdagingen op het gebied van radicalisering en extremisme.

  • Onderzoeker, stadsdeel Amsterdam-Oost.
    Opdracht: het in kaart brengen van de uitdagingen die mbo-studenten ondervinden bij het zoeken naar een stage en hoe zij hierbij beter ondersteund kunnen worden.

Maak connectie op LinkedIn