Wat ik doe

Als manager en projectleider werk ik multidisciplinair aan verschillende opgaven en projecten binnen de transformatie van de jeugdhulp. Van het versimpelen van het beleid, van het tot de kern brengen van het probleem tot de uitvoerende professional centraal stellen en zorgen dat het werk gedaan kan worden. Alles om onze jeugd en jongeren optimaal te laten opgroeien.  

Hoe ik doe wat ik doe

Met energie en vaart innoveren en nieuwe ideeën uitwerken, verbetervoorstellen maken en dat wat goed is versterken. Met een gedegen voorbereiding op inhoud en proces, daar ligt mijn kwaliteit. En altijd met een empathische blik op organisatorische en persoonlijke belangen en perspectieven. Zowel in mijn werk als adviseur als in mijn rol als manager.  

Waarom ik doe wat ik doe

Er zijn steeds weer nieuwe vraagstukken op het gebied van de jeugdhulp. Ik wil me blijven inzetten voor oplossingen die het verschil maken voor de jongeren en hun opvoeders. Met de menselijke maat voorop. 

Wat ik nog meer doe

Het liefst wielren ik een paar uurtjes door de polder. Alleen, of met een collega of een vriend. Verder lees ik graag romans, die van Hermans of Grunberg bijvoorbeeld, en ga ik graag uit eten met vrienden en familie.  

Voorbeeldopdrachten

  • Projectleider Transformatie van JeugdzorgPlus, regio Kennemerland

    Opdracht: zorgen voor een goede overgang van jongeren binnen gesloten jeugdhulp naar kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk. 

  • Adviseur jeugdhulp asielzoekers bij Menzis, Centraal Orgaan opvang asielzoekers

    Opdracht: het ontwikkelen van een visie op de jeugdhulp voor jonge asielzoekers en de vertaling van de visie naar beleid en praktijk.  

  • Interim programmamanager, stichting Mockingbird

    Opdracht: innovatie van de pleegzorg via een netwerkbenadering. 

Maak connectie op LinkedIn